Preskočiť na obsah

Ďalšie dáta v prospech náhrad soli pri hypertenzii

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: Shutterstock.

Niekoľko štúdií, vrátane Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS), publikovanej vlani, naznačuje prínos náhrad soli pre zníženie krvného tlaku a klinické výsledky pacientov. Aby sa posúdilo, či sú tieto prínosy konzistentné vo všetkých dostupných štúdiách, vykonali čínski autori metaanalýzu 21 štúdií s náhradami soli; štúdie zahŕňali takmer 32 tisíc účastníkov.

Samotná štúdia SSaSS prispela 21 tisícmi účastníkov a väčšinou klinických výsledkov.

Intervencie sa líšili, pričom podiel chloridu draselného v náhrade soli sa pohyboval od 25 do 65 percent. Priemerný východiskový systolický krvný tlak (TK) sa pohyboval od 113 do 177 mm Hg. Ukázalo sa, že náhrady soli boli spojené so znížením systolického TK o 4,6 mm Hg a diastolického TK o 1,6 mm Hg. Účinok bol všeobecne konzistentný naprieč podskupinami (vrátane geografickej oblasti).

Len málo diétnych intervencií má takú silu dôkazov týkajúcich sa zlepšenia výsledkov.

Nižší podiel chloridu sodného v náhrade bol spojený s väčším znížením krvného tlaku. Náhrady soli znížili riziko úmrtí zo všetkých príčin o 11 %, cievne úmrtia o 13 % a závažné nežiaduce KV príhody o 11 %. Hyperkaliémia nebola u náhrad významne častejšia.

Za spomenutie stojí, že diéta DASH je rovnako podporená dôkazmi o znížení krvného tlaku v randomizovaných, kontrolovaných štúdiách a je potencovaná diétou s nízkym obsahom sodíka.

Zdroj: Yin X, et al. Effects of salt substitutes on clinical outcomes: A systematic review and meta-analysis. Heart 2022 Aug 9; [e-pub].

Zdieľajte článok

Odporúčané