Preskočiť na obsah

Deficiencia alfa-1-antitrypsínu a gravidita

iStock-1319469394
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Z literatúry a výskumu sú k dispozícii doklady o tom, že alfa-1-antitrypsín (AATD) hrá určitú úlohu pri koncepcii a gravidite. Proteín je dôležitý pre angiogenézu a vaskularizáciu endometria, inváziu trofoblastu a implantáciu embrya. Evidencia o klinických dôsledkoch deficiencie AATD pri gravidite a o užití augmentačnej terapie u tehotných pacientiek je stále veľmi obmedzená.

Na túto tému publikovali talianski autori v časopise Pulmonology kazuistiku 31-ročnej pacientky, u ktorej bola deficiencia AATD diagnostikovaná vo veku 21 rokov. Augmentačná terapia u nej bola zahájená v 18. týždni gravidity a pokračovala po zvyšok tehotenstva. Počas tejto liečby neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky a tehotenstvo bolo ukončené sekciou v 32. týždni pôrodom zdravého novorodenca. Autori pri popise prípadu zdôrazňujú, že základom dobrého výsledku je dôkladné monitorovanie pacientky pred počatím, v priebehu gravidity aj po pôrode.

Zdroj: https://www.journalpulmonology.org/en-pregnancy-in-alpha-1-antitrypsin-articulo-S2531043722000253

Zdieľajte článok

Odporúčané