Preskočiť na obsah

Diabetes môže urýchľovať rast hematologických malignít

diabet
Foto: Shutterstock

Prvá štúdia svojho druhu odhalila, ako diabetes podporuje rast mnohopočetného myelómu (MM), a poukázala na rozdiely v prežití černošských a belošských pacientov s oboma ochoreniami. Pacienti s mnohopočetným myelómom, ktorí majú zároveň diabetes, majú v porovnaní s pacientmi bez diabetu kratšie celkové prežitie.

Mladší pacienti môžu liečbu MM znášať lepšie ako starší a tieto rozdiely by mohli vysvetliť niektoré rasové rozdiely v prežití.

Štúdia naznačuje, že sa aj naďalej dajú zlepšiť výsledky pacientov s MM vďaka súčasnej liečbe diabetu.

Podľa štúdie, ktorá bola novo zverejnená v časopise Blood Advances, bol však v analýze podskupín tento rozdiel v prežití spôsobený diabetom pozorovaný len u pacientov bielej pleti.

Mladší pacienti môžu liečbu MM znášať lepšie ako starší a tieto rozdiely by mohli vysvetliť niektoré rasové rozdiely v prežití.

Autorov podľa ich slov prekvapilo, že štúdia poukázala na rozdiely v prežití podľa rasovej príslušnosti. Diabetes sa vyskytoval o 50 % častejšie u černošských pacientov vo veku 45 – 60 rokov ako u belochov starších ako 60 rokov.

Retrospektívna štúdia vyšla z elektronických zdravotných záznamov takmer 5 400 pacientov s MM z dvoch centier. Pätnásť percent zaradených pacientov malo diagnózu diabetu.

Zdroj: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2023010815

Zdieľajte článok

Odporúčané