Preskočiť na obsah

Dýchavica po COVID‐19 môže signalizovať srdcové problémy

astma, dušnost
Foto: Shutterstock

Malá štúdia naznačila, že pacienti s COVID‐19, ktorí majú aj naďalej dýchavicu počas telesnej  aktivity jeden rok po zotavení z infekcie, mohli utrpieť poškodenie srdca. Výskum bol prezentovaný začiatkom decembra na vedeckom kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) EuroEcho 2021. Štúdia zahrňovala 66 pacientov bez predchádzajúceho srdcového alebo pľúcneho ochorenia, ktorí boli hospitalizovaní s COVID‐19 medzi marcom a aprílom 2020. Jeden rok po prepustení bola spirometria spolu s CT hrudníka použitá k posúdeniu funkcie pľúc a možných následkov COVID‐19. Echokardiografia zahrňovala novú zobrazovaciu techniku zvanú myokardiálna práca, ktorá poskytuje presnejšie informácie o srdcovej funkcii. Ukázalo sa, že viac ako tretina pacientov s COVID‐19 bez anamnézy ochorenia srdca alebo pľúc mala pretrvávajúcu dýchavicu pri námahe rok po prepustení z nemocnice. Echo vyšetrenia ukázali jemné abnormality, ktoré by mohli vysvetliť pokračujúcu dýchavicu.

Analýza ukázala, že abnormálna srdcová funkcia bola nezávisle a významne spojená s pretrvávajúcou dýchavicou. Srdcové zobrazovanie odhalilo horšiu srdcovú výkonnosť u pacientov s dýchavicou oproti pacientom bez dýchavice jeden rok po hospitalizácii kvôli COVID‐19.

Nová zobrazovacia technika, ktorá zachytáva činnosť myokardu, by mohla byť novým echokar‐ diografickým nástrojom pre včasnú identifikáciu abnormalít srdcovej funkcie u pacientov s dlhodobým COVID‐19.

Zdroj: Medical tribune 26/2021. Dušnost u pacientů po COVID‐19 může signalizovat srdeční problémy. Str. 26.

Zdieľajte článok

Odporúčané