Preskočiť na obsah

Editoriál

editorial 2022-02

To, ako teraz vyzerá pregraduálna výchova lekárov, ovplyvní klinickú prax a kvalitu starostlivosti s odstupom desiatich, pätnástich rokov. Prinášame rozsiahly materiál, ktorý je preto významne zameraný do budúcnosti. S akademickými hodnostármi Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského sme hovorili o nedostatku lekárov na Slovensku, kvalite a kapacitách výučby medicíny, motivaciách pre budúcich vedcov, aj o slovensko-slovenskej vzájomnosti v medicíne.

Slovenské zdravotníctvo sa stretáva s nedostatkom kvalifikovaného personálu. Najmä mladých sestier neprichádza do zdravotníctva dosť. Potreba starostlivosti ale vzhľadom na starnutie populácie naopak porastie. Okrem toho, máme dáta, ktoré popisujú tento problém. Teraz je ale načase prikročiť k činom. Ako riešiť nedostatok zdravotníkov?

Skupina AGEL je jedným z dvojice najväčších neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku „Nestačí len prežívať a dúfať, že sa systém nezrúti,“ uvádza v rozhovore Ing. Michal Pišoja, MPH, predseda predstavenstva AGEL SK a.s., a dodáva: „Snažíme sa nájsť cestu, aby v prvom rade pacient nechýbal, aby sa ho väčšie či menšie zmeny dotkli len pozitívne, čo je naozaj u nás problém. Zásadná je transparentnosť a predvídateľnosť – len to je garancia systematického rozvoja sektora.“

Umelá inteligencia preniká do všetkých fáz diagnostiky. Nielen o tom sme hovorili s MUDr. Víťazoslavom Belanom, PhD., ktorý je na pozícii Chief Innovation Officer spoločnosti Pro Diagnostic Group (PDG), vedúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiológie a nukleárnej medicíny na Slovensku. Problematikou vyšetrovania pomocou „magnetov“ sa zaoberá už tridsať rokov, teda od ich príchodu na Slovensko.

Lucie Ondřichová,
šéfredaktorka Tribune.sk

 

Zdieľajte článok

Odporúčané