Preskočiť na obsah

Editoriál

editoriál

Kardiovaskulárne zdravie predstavuje významný faktor celkového zdravotného stavu populácie a z toho pohľadu zaujímavú tému pre zdravotníkov naprieč odbormi. Kardiológovia predniesli na kongrese Českej kardiologickej spoločnosti niekoľko oznámení o úspechoch slovenskej kardiológie. S prednáškou na tému katétrovej liečby pľúcnej embólie vystúpil MUDr. Anton Farkaš z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Anesteziológ a intenzivista MUDr. Tomáš Grendel sa podelil o skúsenosti s ECMO počas pandémie covidu-19. MUDr. Diana Poláková hovorila o kardiogénnom šoku.

Významnou otázkou sú kardiovaskulárne rizikové faktory u starších osôb. Desaťročná následná analýza potvrdila, že starší ľudia, ľudia s hypertenziou, fajčiari a sedaví starší ľudia mali vyššie riziko úmrtia a následné zníženie prežitia. Ide o známe kardiovaskulárne rizikové faktory a dva z nich, ktoré sú ovplyvniteľné – fajčenie a sedavý životný štýl –, by mohli byť liečené multidisciplinárnym tímom v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom intervencií, ktoré podporujú zmenu životného štýlu.

Aktuálne číslo Tribune.sk vychádza v období, keď prebiehajú (a snáď už vrcholia) rokovania o zvýšení platov zdravotníkov. Nech dopadnú akokoľvek, jedno s nami najskôr zostane: debata o tom, aké odmeňovanie v zdravotníctve je optimálne. Práve týmto otázkam sa venuje diskusné fórum Tribune.sk Ako navyšovať platy v zdravotníctve? a tiež článok Aký plat je dostatočný? Neponúka síce jednoznačnú odpoveď na túto otázku, ale zhŕňa, čo je potrebné v tejto veci vziať do úvahy.

Adekvátne platové ohodnotenie je jedným z predpokladov stabilizácie personálu v zdravotníctve a zaistenia potrebných kapacít zdravotníctva. Zďaleka nie jediným. Ako pristupujú k výzvam, ako je rastúci dopyt po zdravotných službách a starnutie populácie, v Dánsku? Napovie rozhovor Pred všetkými krajinami EÚ stojí v starostlivosti o zdravie rovnaké výzvy.

Zdieľajte článok

Odporúčané