Preskočiť na obsah

Empagliflozín schválený na liečbu srdcového zlyhania bez ohľadu na ejekčnú frakciu

srdce
Foto: Shutterstock

Európska lieková agentúra (EMA) na začiatku marca schválila registráciu lieku Jardiance (empagliflozín) na liečbu dospelých so symptomatickým chronickým srdcovým zlyhaním so zachovalou ejekčnou frakciou ľavej komory. Pacienti so srdcovým zlyhaním so zachovalou EF tvoria minimálne polovicu zo všetkých prípadov tohto ochorenia a neustále pribúdajú. Doteraz sú bežne liečení prípravkami, určenými pôvodne pre iný typ srdcového zlyhania, teraz je k dispozícii liek, ktorý je určený priamo na danú diagnózu – liek sa tak stáva prvým prípravkom, ktorý môžu lekári podať všetkým pacientom bez ohľadu na stav ejekčnej frakcie. Empagliflozín už predtým EMA schválila na liečbu pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním so zníženou ejekčnou frakciou, a tiež na liečbu dospelých s nedostatočne kontrolovaným diabetom 2. typu. Schválenie u pacientov so srdcovým zlyhaním so zachovanou ejekčnou frakciou sa opiera o výsledky randomizovanej, dvojito slepej a placebom kontrolovanej štúdie EMPEROR-Preserved, v ktorej empagliflozín preukázal 21% zníženie relatívneho rizika kombinovaného výsledku – kardiovaskulárneho úmrtia alebo hospitalizácie. A to nezávisle od toho, či pacient má alebo nemá diabetes 2. typu. Na štúdii EMPEROR-Preserved sa zúčastnilo 5 988 pacientov s diagnózou chronického srdcového zlyhania.

Práve prebiehajúcu štúdiu EMPA-KIDNEY, skúmajúcu potenciál empagliflozínu pri liečbe chronického ochorenia obličiek (CKD), odporučil Nezávislý Výbor pre monitorovanie údajov (Data Monitoring Committee) ukončiť predčasne, pretože výsledky už dostatočne preukázali účinnosť empagliflozínu v liečbe CKD. Otvára sa tak cesta k úhrade empagliflozínu v CKD.

Zdroj: TZ Boehringer Ingelheim, EMA

Zdieľajte článok

Odporúčané