Preskočiť na obsah

Európa! Zabezpeč nepretržitú dostupnosť liekov, žiada GIRP

Foto: Shutterstock

Európska asociácia pre distribúciu zdravotnej starostlivosti (GIRP) vydala prehlásenie, v ktorom žiada Európsku komisiu a členské štáty Európskej únie, aby pomohli v prebiehajúcej energetickej kríze zabezpečiť všetkým pacientom v EÚ nepretržitú dostupnosť liekov. GIRP varuje, že pokiaľ EÚ nezačne konať, bude musieť významným spôsobom obmedziť služby distribútorov komplexnej zdravotnej starostlivosti.

GIRP upozorňuje, že dodávatelia začínajú silno pociťovať dopady rastúcich nákladov. Nielenže bojujú s trvalým nárastom cien pohonných hmôt a mzdových nákladov, ale problém zhoršuje aj aktuálny trend rastu cien energií. Dodávatelia musia byť schopní zabezpečiť špecifické teplotné podmienky pre skladovanie liečiv, čo vyžaduje množstvo energie. Podľa GIRP už distribútori nie sú schopní rast nákladov absorbovať a zvažujú, že budú musieť obmedziť svoje služby a znížiť počet zamestnancov. 

Neprenosnosť nákladov

Neschopnosť prispôsobiť ceny liekov zvyšujúcim sa nákladom na energie a pohonné hmoty a ani tieto náklady choroby preniesť na zákazníkov je podľa GIRP v priamom rozpore s inými odvetviami podnikania. Distribútorom už vraj nezostáva žiadna možnosť, ako by si mohli zabezpečiť také odmeny za služby, ktoré im v tejto situácii umožnia udržať podnikanie.

Súčasná situácia podľa GIRP ohrozuje kontinuitu dodávok liekov. Pokiaľ náklady nezačnú klesať, alebo dokonca ďalej porastú, sektor to nezvládne a distribútori budú musieť zvážiť zásadné škrty, ktoré povedú k významnej redukcii ich služieb. To by však podľa GIRP znamenalo nevyhnutne aj obmedzenie distribúcie liekov do lekární, nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení – teda celkové zníženie dostupnosti liekov pre pacientov v celej EÚ. 

GIRP vyzýva Európu k akcii GIRP preto vo svojom tlačovom vyhlásení vyzýva Európsku komisiu aj členské štáty EÚ, aby „chránili zdravie pacientov“ a poskytli sektoru distribúcie komplexných zdravotných služieb podporu, vďaka ktorej by bola zabezpečená nepretržitá dodávka liekov pre pacientov naprieč EÚ. „Pokiaľ nebudú prijaté opatrenia, distribútori komplexnej zdravotnej starostlivosti budú nútení znížiť počet dodávok, čo povedie k dlhším dodacím lehotám a ohrozí to prístup pacientov k liekom v celej EÚ,“ zdôrazňuje GIRP naliehavosť situácie.  Čo majú politici robiť?   Distribútori komplexnej zdravotnej starostlivosti zdôrazňujú mimoriadny charakter súčasnej situácie, bijú na poplach a žiadajú európske aj národné politické orgány, aby v najbližšom čase prijali celý rad konkrétnych opatrení. Najprv je podľa GIRP potrebné revidovať súčasné mechanizmy tvorby cien a úhrad a zabezpečiť také odmeny pre distribútorov komplexných zdravotných služieb, ktoré by umožnili finančné prežitie tohto sektoru, ktorý je podľa GIRP kľúčový pre celkovú odolnosť systému zdravotnej starostlivosti.  Politici by tiež mali využiť všetky svoje možnosti na zníženie daní na energie, čo by podľa GIRP umožnilo členským štátom udržať ceny energií na uzde. Distribútori ďalej žiadajú, aby bola dočasne pozastavená plánovaná daň či nové limity na emisie CO2, čím by sa zabránilo ďalšiemu tlaku na rast cien energií. Znížené či zrušené by mali byť aj dodatočné dane na energiu, a pokým bude trvať inflačná kríza, mali by byť podľa GIRP zastropované aj ceny pohonných hmôt.  Politici EÚ by sa podľa distribútorov mali zamerať tiež na zabezpečenie transparentnosti toho, ako členské štáty uplatňujú dočasný rámec EÚ pre štátnu podporu, ktorá má pomáhať jednotlivým spoločnostiam reagovať na energetickú krízu a rastúce náklady na pohonné hmoty. A to s ohľadom na skutočnosť, že od paliva pre tento sektor závisia dodávky liekov po celej Európe.  V neposlednom rade potom distribútori požadujú, aby politici vypracovali návod, ako využiť hlavné prvky štátnej podpory, vrátane zníženia daní či DPH, a zabránili triešteniu jednotného trhu zabezpečením nebyrokratického prístupu ku štátnej podpore pre všetky odvetvia spĺňajúce objektívne kritériá pre jej získanie. V dlhodobom horizonte by potom podľa GIRP mala Európa investovať do výroby dostupnej energie. V strednodobom horizonte by potom podľa distribútorov bolo vhodné zamerať sa napríklad na lepšiu energetickú úspornosť budov, investície do energetickej infraštruktúry či na vytvorenie Európskej energetickej únie s centrálnym nákupom plynu aj na ďalšie kroky, ktoré by v budúcnosti prispeli k lepšej energetickej bezpečnosti.  

Zdieľajte článok

Odporúčané