Preskočiť na obsah

FDA schválil tezepelumab pre ťažkú astmu

astma, inhalátor
Foto: Shutterstock

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv schválil tezepelumab ako prídavnú udržiavaciu terapiu pre dospelých pacientov a deti od 12 rokov s ťažkou astmou. Tezepelumab je prvým z triedy biologických liekov, ktoré cielia na thymický stromálny lymfopoetín a pomáhajú tak v potlačení zápalu spôsobujúceho exacerbáciu astmy. Liek nemá fenotypové obmedzenie ani obmedzenie, týkajúce sa hodnôt biomarkerov. Tezepelumab schválený na základe výsledkov klinickej štúdie PATHFINDER pomáha zastaviť rozvoj zápalu hneď v počiatku, a predstavuje tak liečebnú modalitu pre širokú populáciu chorých s ťažkou astmou vrátane tých, u ktorých boli terapeutické možnosti v minulosti nedostačujúce. Výsledky štúdie fázy III NAVIGATOR doložili signifikantnú redukciu exacerbácií u pacientov so závažnou nekontrolovanou astmou liečených tezepelumabom.

Zdroj: https://www.healio.com/news/pulmonology/20211220/fda-approves-tezepelumab-for-severe-asthma

Zdieľajte článok

Odporúčané