Preskočiť na obsah

Fórum: Ako ušetriť na energiách

iStock-1307162604
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Platby za energie predstavujú väčší podiel celkových nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako predtým. Fórum Medical Tribune sa preto pýta: Čo sa vám doteraz osvedčilo z hľadiska energetických úspor? Zvažujete vzhľadom na ceny energií konkrétne nové opatrenia a investície na úsporu energií? Zodpovedajú MUDr. Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR, Mgr. Tatiana Kubinec, hovorkyňa FN Nitra, a riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Šóth: Úspory budú hlavne v redukcii ambulantnej doby

MUDr. Marián Šóth,
prezident Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky (ASL SR), všeobecný lekár pre dospelých

Situácia je o to zložitejšia, že ambulantní poskytovatelia sú už teraz nedofinancovaní aj z hľadiska personálnych nákladov. Nemáme žiadnu finančnú rezervu, čo je obrovský handicap. Predpokladám, že úspory budú hlavne v redukcii času stráveného na ambulancii, v redukcii ambulantnej doby. Samozrejme v prípade nedofinancovania ambulantného sektoru môže dôjsť aj k ukončovaniu praxí, nakoľko už teraz zálohové platby prevyšujú možnosti ambulantných lekárov. Z pohľadu Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky momentálne čakáme, ako sa EÚ a vláda SR postavia k cenám elektrickej energie. Hlavne nás zaujíma, či bude ambulantný sektor zahrnutý do kritickej infraštruktúry, čo by nám výrazne pomohlo, nakoľko z hľadiska zamerania je energia výrazná komodita na sterilizácie, prípravy prostredia, zabezpečenie komfortu pre pacienta. V druhom rade, ako bude postavený rozpočet na rok 2023, v prípade schodku financií pre ambulantných poskytovateľov je to skutočne likvidačné, keďže sa dostaneme do platobnej neschopnosti.

Kubinec: FN Nitra plánuje nové zdroje tepla aj inštaláciu fotovoltaiky

Mgr. Tatiana Kubinec,
hovorkyňa a vedúca organizačného odboru Fakultnej nemocnice Nitra

V oblasti projektových plánov sme zaviedli nasledujúce kroky:

  • Výmena osvetlenia za LED technológie. Inštalácia úsporných LED pásov na celodenné osvetlenie chodieb a spoločných priestorov.
  • Inštalácia sieťok a žalúzií, ktoré tiež bránia úniku tepla a ochladzovaniu interiéru, najmä ak sedíte/pracujete/ležíte pri okne.
  • V rámci optimalizácie úspor tepelného hospodárstva centrálnej kotolne pripravujeme projekt na samostatné kúrenie pre objekty v najväčšej vzdialenosti od centrálnej kotolne. Nedôjde k ich úplne odpojeniu, ale zníži sa celkové množstvo privádzaného tepla a tým aj straty v rozvodoch. Navyše budú fungovať aj ako záloha v prípade havarijných situácií.
  • Do projektov plánovaných rekonštrukcií v prípade, kde je to rentabilné, automaticky plánujeme s lokálnymi zásobníkmi na ohrev TUV cez tepelné čerpadlá alebo inštaláciu fotovoltaiky na výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu budovy. To všetko paralelne k existujúcim rozvodom.
  • Pre lepšiu optimalizáciu nákladov do budúcnosti plánujeme inštaláciu kalorimetrov pre každý objekt/pavilón, aby sme vedeli jednoznačne definovať, ktoré objekty znamenajú pre nás najväčšie náklady na vykurovanie, a optimalizovať priamo konkrétne s najväčšou spotrebou.

Riaditeľ Beňa: Investujeme do zateplení, jednu budovu odstavíme

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH,
riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

Oproti minulému roku evidujeme nárast cien energií o 150 %, ceny plynu stúpli o vyše 300 %, čo výrazne ovplyvnilo náš rozpočet. Prognózy pre rok 2023 predpovedajú ešte vyššie ceny, preto prijímame rad úsporných opatrení. Prioritou je napriek všetkému zachovať zdravotnú starostlivosť v našom regióne, poskytovať konzultačné, poradenské a liečebné možnosti pacientom z celého východného Slovenska a naďalej skvalitňovať spektrum medicínskych výkonov.

Ako všetky zodpovedné prevádzky aj UNLP plánuje investíciami znížiť energetickú náročnosť na najnižšiu možnú mieru. V našich prevádzkach je v zime budova za krátky čas vychladená, v horúčavách zas extrémne nahriata a klimatizačné jednotky, ktoré sú v budovách inštalované, sú náročné na spotrebu energií.

Nemocnica dlhoročne zápasí s vysokými investíciami do zastaraných, energeticky náročných budov v troch rozsiahlych areáloch: Trieda SNP, Rastislavova, Ipeľská.

S projektmi komplexnej rekonštrukcie opláštenia a inteligentného zateplenia s garanciou energetickej úspory (tzv. energy performance contracting) chceme začať v siedmej najvyššej nemocničnej budove v Európe, ktorá je v našej prevádzke – 17-poschodovom lôžkovom monobloku na Triede SNP spolu s budovou Polikliniky. Aktuálne realizujeme revíziu elektrických rozvodov, ktoré plánujeme postupne rekonštruovať, nasledovať bude náročná výmena okien.

Za rok sme investovali približne 200 tisíc eur do opravy piatich striech v areáli na Rastislavovej. Najviac by nás všetkých potešilo, ak by sme storočnicu UNLP privítali o dva roky s viacerými budovami už zateplenými alebo obloženými lešením pri realizácii rekonštrukčných prác. Projekt rekonštrukcie samotných pamiatkovo chránených storočných budov už začína nadobúdať reálne kontúry, plánujeme sa v tomto smere zapojiť do výzvy, ktorú presne na tento účel vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby.

Ďalšie úspory prinesie aj úplné odstavenie päťdesiatročnej energeticky náročnej administratívnej budovy na Rastislavovej ulici, ktorej celoročná prevádzka stála nemocnicu pri doterajších cenách 30 tisíc eur. Do tejto budovy už v zime energie prúdiť nebudú. Prevádzky sme presťahovali do iných existujúcich priestorov a miesto tejto administratívnej budovy plánujeme v budúcnosti postaviť novú kyslíkovú stanicu.

Zároveň je potrebné, aby sme všetci zamestnanci zodpovedne pristúpili k úsporným opatreniam na vlastných pracoviskách, podobne ako doma.

Zdieľajte článok

Odporúčané