Preskočiť na obsah

Fórum: Ako zvyšovať platy v zdravotníctve?

brýle, stetoskop
Foto: shutterstock.com

Fórum Medical Tribune sa pýta: Ako by podľa vás malo vyzerať tohtoročné zvýšenie platov v zdravotníctve? Má zmysel zvyšovať platy podľa ich úrovne v susedných krajinách EÚ? Mali by platy v zdravotníctve v budúcnosti viac zohľadňovať individuálny výkon a kvalitu?

Odpovedajú riaditeľka Národného onkologického inštitútu Mária Rečková, štatistik a ekonóm z Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník, námestníčka riaditeľa Nemocnice v Bojniciach Elena Strapková Boydová, analytik INESS Martin Vlachynský a zdravotnícky analytik Martin Smatana.

Riaditeľka Rečková: Cena práce by mala reflektovať aj kvalitu

MUDr. Mária Rečková, PhD.,
riaditeľka, Národný onkologický inštitút, Bratislava

Osobne si nemyslím, že na Slovensku je potrebné len zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov, aj keď je to jeden z dôležitých faktorov, keďže v materiálnej spoločnosti vyjadruje to, ako si prácu spoločnosť cení. Myslím si, že cena práce by mala reflektovať jej odbornosť a kvalitu a tiež by mala reflektovať aj to, ako je práca cenená v okolitých krajinách Európy s podobnou ekonomickou situáciou.

Zdravotnícke povolanie podľa môjho názoru nutne potrebuje prinavrátiť úctu a stabilitu, ktoré mu prináležia. Je dôležité aby hlavným motivujúcim činiteľom v zdravotníctve neboli len ekonomické záujmy, ale aby hlavným motivujúcim činiteľom bola medicína založená na dôkazoch s cieľom prinavrátenia zdravia či zlepšenia kvality života pacientov. Každý človek potrebuje vidieť zmysel toho, čo robí, potrebuje pracovať v motivujúcom prostredí, kde existuje vzájomná úcta, spolupatričnosť a možnosť odborne rásť. Význam má tiež znižovanie záťaže zdravotníckych pracovníkov všade tam, kde je to možné, predovšetkým znižovaním administratívy, ale tiež širšou implementáciou ďalších spolupracujúcich profesií, ako sú psychológovia, fyzioterapeuti a nutriční terapeuti. Možnosť odborného rastu či možnosť práce vo výskume by mali byť samozrejmosťou a mali by byť vytvorené také podmienky, ktoré by nepôsobili len motivačne, ale boli by tiež prevenciou proti vyhoreniu.

Takže z môjho pohľadu financie sú určite dôležitým faktorom, hlavne keď vidíme, ako málo je na Slovensku ľudská práca v zdravotníctve cenená, ale nevyhnutná je tiež systémová zmena, ktorá zaručí stabilitu a možnosť vykonávať povolanie s ľudskou tvárou. 

Námestníčka Boydová: Poisťovne platia aj podľa výkonov

MUDr. Elena Strapková Boydová, MPH,
námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť, Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Vedenie našej nemocnice sa rozhodne prikláňa k takému nastaveniu platov v zdravotníctve, ktoré by umožnilo validovať  podiel jednotlivých lekárov podľa výkonov, nakoľko takto máme nastavené aj platby od poisťovní.

Analytik Smatana: Zvalorizovať platový automat je archaické riešenie. Súčasne je ale najlepšie z možných

Martin Smatana, MSc.,
zdravotnícky analytik, bývalý riaditeľ Inštitútu pre zdravotnú politiku

Zostal som pomerne prekvapený, keď som počul p. ministra financií Matoviča rozprávať o zrušení platového automatu. Historicky to bolo práve ministerstvo financií, ktoré limitovalo zdroje v sektore, a asi si neuvedomuje, že keby nebol platový automat a nechal by vyjednávanie na zdravotníkoch, tak „si vyjednajú“ výrazne viac, ako im dáva každý rok platový automat. Ministerstvo by teda muselo pustiť viac zdrojov do sektoru.

Platový automat sa totiž časom stal nástrojom na limitáciu výšky výdavkov. Aj keď mal pôvodne fixovať minimálnu valorizáciu miezd, z procesu sa časom stal aj strop pre väčšinu zdravotníkov, a ak nejaká nemocnica chcela platiť šikovnejším „viac“, tak to bolo často na úkor straty alebo investícií či iných výdavkov. To bol jeden z dôvodov, prečo túto tému ministerstvo financií roky „neriešilo“ napriek tomu, že to bolo vždy súčasťou programového vyhlásenia posledných vlád.

Prečo by si zdravotníci vyjednali vyššie mzdy, ako im pripisuje automat, je pomerne jasné. Pri takom nedostatku zdravotníkov, ako máme na Slovensku, je ich vyjednávacia pozícia extrémne silná. Slovensko má silné a funkčné odborové združenia, ktoré by ešte viac posilnili a zatlačili by nie na ministerstvo zdravotníctva, ale na ministerstvo financií, ktoré rozdeľuje obálku zdrojov. Skončilo by to skokovitým navýšením miezd, pričom požiadavku na minimálnu úroveň by si odborári určite ponechali. Inak povedané, mali by sme na konci aj tak nejakú formu minimálneho platobného mechanizmu (ako máme aj dnes), len s výrazne vyššími koeficientami a prakticky žiadnou kontrolou nad jej výškou. Rozprávanie o zrušení platobného automatu, obzvlášť zo strany ministra financií, je teda pomerne nedomyslenou záležitosťou.

Jedného dňa sa naše zdravotníctvo možno dopracuje do stavu, že nemocnice nebudú v ročnom deficite okolo 100 mil. EUR, štátna poisťovňa na kraji nútenej správy a čakacie doby, ktoré rastú každým mesiacom. Vtedy si budeme môcť dovoliť debatu o postupnom zrušení platového automatu a jeho nahradení sofistikovanejším a trhovejším mechanizmom. Dovtedy je najlepšie riešenie zvalorizovať súčasný automat tak, aby sme sa priemerom dotiahli aspoň na úroveň Česka. Automat by som obdobne ako v mnohých krajinách rozdelil podľa odpracovaných rokov s tým, že by som výraznejšie navýšil mladým zdravotníkom, aby sa znížil ich odliv po doštudovaní do zahraničia, a naopak aby sme „presvedčili“ slovenských študentov z krajín V4, aby sa vrátili naspäť.

Viem, že to je archaické riešenie, ale ako som písal, pri súčasných reáliách a situácii na Slovensku asi najlepší z možných postupov. Na záver by som len chcel pripomenúť, že aj ak by sa podarilo navýšiť úroveň miezd zdravotníkov na Slovensku, je to len jeden z faktorov, ktoré je nevyhnutné opraviť, ak chceme zastabilizovať personál v sektore.

Ekonom Páleník: Zvýšiť mzdy nestačí

Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.,
štatistik a ekonóm, Inštitút zamestnanosti

Jedna vec sú platy, druhá sú pracovné podmienky. Obe sú na Slovensku zlé.

Veľká časť pracovných podmienok sestier musí byť zlepšená: je veľmi dôležité zvýšiť pracovný status sestier, znížiť ich pracovné zaťaženie, znížiť počet pacientov, ktorí spadajú pod jednu sestru, uľahčiť nočné zmeny, ...

Zatiaľčo platy lekárov sa zvyšovali, platy sestier sú prakticky nemenné. Takže áno, je veľmi dôležité zvýšiť mzdy, ale minimálne rovnako dôležité je zlepšiť pracovné podmienky.

Analytik Vlachynský: Tabuľkový plat produkuje priemernosť

Ing. Martin Vlachynský,
analytik, INESS – Institute of Economic and Social Studies

V (nielen) stredoeurópskom regióne prebiehajú so mzdami zdravotníkov preteky, ktorých sa už dlhšie zúčastňuje aj Slovensko. Vzhľadom na demografický vývoj (menej mladých zdravotníkov, viac starších pacientov) sú takéto preteky asi nevyhnutným vývojom.

No treba mať na pamäti, že zmeniť číslo v tabuľke je tá najľahšia časť. Horšie je to s dodávaním dodatočných zdrojov do zdravotníctva na zaplatenie týchto miezd. Na Slovensku sa to tradične deje veľmi náhodným a nevypočitateľným procesom, kedy prvý rozpočet na zdravotníctvo je väčšinou dosť mimo a následne sa počas roka lepí záplatami. Zvyšovanie miezd by takisto nemalo zatieniť všetky ostatné zlepšenia, ktoré majú potenciál zvýšiť, alebo aspoň stabilizovať dostupnosť zdravotných služieb (píšeme o nich podrobnejšie v publikácii Chýbajúci zdravotníci: 21 zlepšení).

Platový automat je politicky „pohodlné“, ale nízko efektívne riešenie miezd v zdravotníctve. Akýkoľvek tabuľkový plat (ktorý je nastavený tak, že ponecháva len minimálny priestor na dodatočné trhové motivácie) produkuje priemernosť. Znamená totiž, že nadpriemerní pracovníci majú podpriemerný plat, pretože musia kompenzovať mzdy podpriemerným pracovníkom.

Centrálne nastavenie naviac uberá z rúk poskytovateľa kľúčové nástroje finančného riadenia a riadenia ľudských zdrojov. Tabuľkové (pásmové) platy sú bežné aj v súkromnej sfére (najmä vo väčších korporáciách), no rozhodovanie o nich je v rukách zamestnávateľa, čo mu ponecháva priestor reagovať na zmeny na trhu či na špecifické lokálne podmienky.

Ak chce Slovensko v zdravotníctve dosiahnuť lepšiu efektivitu a lepšie nastavenie motivácií, bude musieť od platového automatu aspoň čiastočne ustúpiť a začať viac dôverovať schopnostiam jednotlivých poskytovateľov.

Zdieľajte článok

Odporúčané