Preskočiť na obsah

Fórum: Nové pravidlá pre delegovanú preskripciu. Nevyhnutnosť, alebo nezmysel?

iStock-1307162604
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Delegovanie predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi sa od augusta 2023 opäť upravilo. Vyplýva to z novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Špecialista môže poveriť všeobecného lekára predpisovaním liekov, a to najviac na šesť mesiacov. Za správnu indikáciu lieku je zodpovedný odborný lekár. Všeobecného lekára bude môcť na predpisovanie oprávniť tiež lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti pri prepustení pacienta z nemocnice. Sú dnes platné pravidlá pre delegovanú preskripciu ideálne, alebo by sa s dlhodobou medikáciou malo z vášho pohľadu nakladať inak?

MUDr. Orosová: Úprava delegovanej preskripcie nie je ideálna. Je to kompromis

Foto: zapsk.sk

MUDr. Jaroslava Orosová,
prezidentka, Zväz ambulantných poskytovateľov

Označiť dnes v zdravotníctve niečo za ideálne je priam nemožné a tak je to i v tomto prípade. Napriek tomu, že Zväz ambulantných poskytovateľov považuje súčasnú úpravu delegovanej preskripcie za nevyhnutný kompromis a predovšetkým za ústretový krok voči pacientom, ktorým bude týmto zabezpečená dostupnosť liečby cestou každého z jeho lekárov, nie je ani zďaleka ideálny.

Veríme, že tí pacienti, ktorí z rôznych príčin prišli o svojho špecialistu, či už z dôvodu úmrtia, alebo prosto preto, že ukončil svoju činnosť a nestihli si včas nájsť nového, sa týmto spôsobom dostanú v nevyhnutných prípadoch k svojej liečbe.

Každý lekár bez ohľadu na odbornosť sa má postarať o liečbu svojich pacientov, o tom nie je potrebné polemizovať, pretože sa tak vo väčšine prípadov aj deje, čo dokazujú aj dostupné údaje z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Problémy nastávajú tam, kde zlyháva systém alebo ešte nie sú spustené všetky funkcionality e-zdravia. Tieto sa ako zväz zastupujúci ambulantných lekárov naprieč sektorom snažíme spoločne identifikovať a následne navrhujeme vhodné riešenia.

MUDr. Solík: Integrácia farmakoterapie v ambulancii VLD je v záujme pacienta

 

Foto: archív P. Solíka

MUDr. Peter Solík, PhD.,
predseda, Pracovná skupina ambulantných kardiológov pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Som rád, že sa aspoň čiastočne koriguje predchádzajúce fatálne zlyhanie zákonodarcu, ktoré tristným spôsobom zasiahlo do každodenného života predovšetkým pacientov, ale aj zdravotníkov. Vítam úpravu, ktorá umožňuje predpis liekov u pacienta po jeho hospitalizácii.

V špecializovanej ambulantnej starostlivosti by som privítal dlhšie časové obdobie – navrhujem 12 mesiacov, počas ktorých by mohol kolega všeobecný lekár pre dospelých (VLD) predpisovať pacientovi preskripčne obmedzené lieky. Sú pacienti, napr. s paroxyzmálnou fibriláciou predsiení alebo pacienti po invazívnych kardiologických a kardiochirurgických výkonoch, ktorí sú dlhodobo stabilizovaní na farmakoterapii a ich návšteva v ambulancii kardiológa nie je potrebná častejšie ako 1-krát ročne.

Nikdy som delegovanie preskripcie na kolegov praktikov nevnímal ako „posluhovanie“. A z osobnej skúsenosti viem, že to tak nevníma ani väčšina kolegov VLD. Dlhodobo sa posilňujú ich kompetencie v primárnej sfére a neviem si predstaviť vyššiu kompetenciu, ako je integrácia farmakoterapie v ambulancii VLD. Denne sa v ambulancii stretávam so situáciou, kedy má polymorbidný pacient predpísaný duplicitne napr. statín – iný z ambulancie kardiológa pre koronárnu chorobu, iný od neurológa, pretože prekonal mozgovú príhodu, a iný od diabetológa alebo internistu, pretože má metabolický syndróm. A vedel by som vymenovať množstvo iných prípadov, kedy pacient užíva duplicitnú liečbu a nezriedka aj vzájomne kontraindikovanú kombináciu preparátov. Práve tu vidím nezastupiteľnú integrujúcu úlohu VLD. Podmienkou samozrejme je, aby preskripciu v ambulancii VLD vykonával lekár. Takýto prístup je v prvom rade v záujme pacienta, o ktorého sa spoločne staráme, ale určite šetrí aj ekonomické zdroje.

MUDr. Palušková: Poverenie je úplne zbytočným inštitútom

Foto: archív MUDr. Paluškovej

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.,
prezidentka, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska, Aliancia všeobecných lekárov Slovenska

Nikde na svete neexistuje žiadna krajina s „poverovanou“ preskripciou. V každej civilizovanej krajine je prirodzené, že lekár, ktorý pacientovi indikuje lieky, mu ich aj predpíše, a pokiaľ k nemu chodí pravidelne, tak to robí až do nasledujúcej kontroly. Preto každý lekár je zodpovedný za stanovenie diagnózy a predpis ním indikovanej liečby.

Pokiaľ má pacient plánovanú ďalšiu kontrolu u lekára špecialistu (ŠAS) o 9 mesiacov, pacient má právo dostať od lekára ŠAS eRecept chronickej medikácie na 3 mesiace a zároveň na ďalších 6 mesiacov elektronický REPETATUR receptu, a to v záujme komfortu a bezpečnosti pacienta. Pacient tak má všetky lieky k dispozícii do najbližšej kontroly. Zároveň stačí, aby si po nasledujúci výber liekov o niekoľko mesiacov zašiel rovno do ktorejkoľvek lekárne na Slovensku bez návštevy a kontaktovania lekára ŠAS, všeobecného lekára (VLD) alebo pediatra (VLDD). Elektronický REPETATUR recept možno vystaviť najviac na jeden rok, teda minimálne do nasledujúcej kontroly, preto je zrejmé, že poverenie je úplne zbytočným inštitútom.

Pacienti by mali trvať na tom, aby im ich lekári predpisovali lieky až do plánovaného kontrolného vyšetrenia. Pacienti nemusia kvôli receptom cestovať za špecialistami. Každý lekár je povinný predpisovať ním určenú medikáciu elektronicky.

Novela zákona prináša minimum zmien. Trvá povinnosť indikujúceho lekára predpísať pacientovi lieky, ktoré pacientovi indikoval. Lekár v nemocnici aj lekár vo špecializovanej ambulancii by mali vedieť, že poverenie na predpis všeobecným lekárom je výlučne fakultatívne a nie je nárokovateľné. Neexistuje žiadny právny nástroj, ktorý by VLD alebo VLDD ukladal povinnosť poverenie prijať.

Pokiaľ by VLD alebo VLDD z vlastného rozhodnutia predpísal lieky, ktoré nie sú viazané na odbornosť lekára (sú bez preskripčného obmedzenia), avšak boli indikované iným lekárom ŠAS, bol by za ne plne medicínsky a právne zodpovedný, sú zahrnuté do nákladov jeho ambulancie a ovplyvňujú hodnotiace parametre jeho ambulancie v zdravotných poisťovniach.

MUDr. Šóth: Niekdajší zákaz delegovanej preskripcie lekárom nepomohol

Foto: aslsr.sk

MUDr. Marián Šóth,
prezident, Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky

Budem vychádzať z výzvy, ktorú pred pár dňami Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky (ASL SR) vydala a ktorá sa týka aj tejto otázky.

Doba, v ktorej sme sa ocitli, je pre zdravotníctvo naozaj zlá a asi nebudem sám toho názoru, ak poviem, že ešte nikdy nebolo na tom zdravotníctvo tak zle. Čo ma naozaj štve, je, že aj v tak ťažkom období sa živia témy, ktoré stavajú proti sebe nemocnice a ambulancie, všeobecných lekárov a špecialistov a pacientov stavajú do neriešiteľných situácií.

Žiaľ jednou z nich je aj predpisovanie liekov, ktoré sa zmenilo bez odbornej diskusie poslaneckým návrhom, na základe ničieho „lobovania“... Výsledok všetci poznáme a nebol vôbec priaznivý.

Zákaz „delegovanej“ preskripcie mne ako všeobecnému lekárovi mal pomôcť, ale nestalo sa tak. Spôsobil, že som musel čeliť nespokojnosti pacientov a riešiť neriešiteľné – ako sa môj pacient môže dostať k svojim liekom.

Preto zmenu vítam. Musíme si uvedomiť, že je nielen málo všeobecných lekárov, ale aj málo špecialistov a naozaj všetci sú unavení a pod veľkým tlakom. Ak máme situáciu zvládnuť, musíme spolupracovať, a nie sa stavať proti sebe. Veď  lieky nepredpisujeme za niekoho, ale pre pacienta. Som znechutený, keď na internete vidím článok o predpise liekov od 1. 8. 2023, ktorý je návodom, ako lieky na základe odporúčania špecialistu nepredpisovať...

V súčasnosti parlament umožnil  predpisovanie liekov na základe odporúčania špecialistu na pol roka. Osobne si myslím, že lehota jedného roka bola ideálna, pričom by som si vedel predstaviť aj zakotvenie povinnosti predpísať liek pacientovi pri návšteve, ak je indikovaný a pacient ho potrebuje, a tiež precizovanie zodpovednosti indikujúceho a predpisujúceho lekára.

Nesmieme zabudnúť na to, že je v kompetencii všeobecného lekára, aby koordinoval a manažoval pacienta vrátane liekov, ktoré užíva. Všeobecný lekár má mať prehlaď o celej medikácii pacienta a v tejto súvislosti je vhodné, aby sme prehodnotili počty a charakter preskripčne obmedzených liekov.

Zdieľajte článok

Odporúčané