Preskočiť na obsah

Fórum: Vrátia sa lekári z iných krajín?

iStock-1307162604
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Veríte, že sa niektorí lekári vďaka zvýšeniu platov vrátia na Slovensko z okolitých krajín? Bude zvýšenie platov lekárov z dlhodobého hľadiska prínosom pre stabilitu poskytovania zdravotnej starostlivosti? Odpovedá Michal Páleník, štatistik a ekonóm z Inštitútu zamestnanosti, Anton Szalay, predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Mária Rečková riaditeľka Národného onkologického inštitútu a Ľuboslav Beňa, riaditeľ UNLP Košice.

Riaditeľka Rečková: Platy budú pôsobiť motivačne, avšak zmena nemusí byť až tak výrazná

MUDr. Mária Rečková, PhD.,
riaditeľka, Národný onkologický inštitút, Bratislava

Z pohľadu konkurencieschopnosti a motivácie je určite namieste mať platy v spoločnosti nastavené porovnateľne s inými, hlavne geograficky blízkymi krajinami, aby lekári neodchádzali pracovať do susedných krajín. Avšak platy sú len jedna z motivácií a vo všeobecnosti sú veľmi dôležité tiež pracovné podmienky. Z pohľadu medicíny sú to prevažne možnosti vykonávať medicínu založenú na dôkazoch podľa najnovších štandardných postupov, nastavený systém práce, vrátane administratívnej záťaže, existencie pomocných profesií v systéme a kľúčové sú tiež medziľudské vzťahy, nielen v rámci odboru, medziodborovo, ale tiež všeobecne v spoločnosti. V kontexte medicíny je to všeobecná dôvera a honor lekárskeho povolania.

Takže myslím si, že platy budú pôsobiť motivačne, avšak zmena nemusí byť až tak výrazná ak nie sú splnené ostatné spomenuté motivačné podmienky. Čo môže byť prínosom je, že na Slovensko by tak mohli byť ľahšie pritiahnutí odborníci, ktorí s prinesenými skúsenosťami budú mať chuť pracovať na systémových zmenách a zlepšovaní kvality medicíny na Slovensku, čo by mohlo byť prínosom aj pre stabilitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Riaditeľ Beňa: Navýšenie platov stabilizuje personál

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH,
riaditeľ Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sme zatiaľ nepociťovali nedostatok lekárov, oveľa viac už niekoľko rokov pociťujeme nedostatok sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu.  Z dlhodobého hľadiska by však mohol nastať problém aj v prípade lekárov. Je preto dôležité, že sa podarilo nájsť riešenie, ktoré umožní zvýšenie platov lekárov a ďalších 25 zdravotníckych profesií. Toto navýšenie je kľúčové najmä preto, že pomôže zastaviť odliv zdravotníkov do zahraničia a stabilizuje súčasný zdravotnícky personál. Očakávam, že aj absolventi lekárskych fakúlt, napríklad v ČR, sa budú rozhodovať po štúdiách vrátiť domov, pretože tie platy už budú porovnateľné.

Ekonóm Páleník: Nevidím zo strany vlády snahu riešiť dlhodobé problémy

Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.,
štatistik a ekonóm, Inštitút zamestnanosti

Zvyšovanie miezd v sektore zdravotníctva je potrebné. Nanešťastie sa súčasné opatrenia týkajú len nemocničných lekárov, netýkajú sa ambulantných lekárov či sestier. Rovnako je ale dôležité aj celkové fungovanie sektora - od personálneho a technického zabezpečenia nemocníc, cez reálnu dostupnosť ambulantnej starostlivosti, cez záchrannú zdravotnú službu, dlhodobú starostlivosť až po zdravé životné prostredie. Zo strany vlády, súčasnej aj minulej, nevidím ani náznak reálne snahy riešiť tieto dlhodobé problémy (tých pár dobrých návrhov bolo utopených už v zárodku).

Alarmujúcim je aj budúcoročných štátny rozpočet, kde má prísť k zníženiu platieb do sektora zdravotníctva.

Anton Szalay: Jednotlivci sa možná vrátia, ale neočakávam nápor

Mgr. Anton Szalay,
predseda, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

Situácia sa vyhrotila tak, že sa nakoniec podarilo lekárom dosiahnuť  navýšenie platov tak, aby boli platení viac ako napr. v ČR. Pomôcť tomu má aj opätovné zavedenie koeficientov za odpracované roky. Otázka, či to pomôže návratu lekárov do našich nemocníc je ľahká, ale odpoveď sa bude hľadať ťažšie. Pripúšťam, že možno sa niektorí jednotlivci rozhodnú pre návrat, ale neočakávam nápor. Zamestnávatelia  po nadobudnutí platnosti zmenenej legislatívy budú môcť lepšie hodnotiť záujem lekárov o pracovné pozície v nemocniciach asi v prvom štvrťroku 2023.

Odpoveď na druhú otázku smerovanú k“ prínosu a stabilite“ poskytovania zdravotnej starostlivosti prijatých opatrení budeme môcť zodpovedať ešte neskôr, lebo v súčasnosti sa  nachádzame v chaose, nesystémovosti a v podstate „hasení“ kritickej situácie pre pacientov. Prijaté zmeny pod tlakom lekárov (LOZ) nie sú zapracované jasne, koncepčne, tak ako tomu bolo zvykom v minulosti.

Žiaľ pracovné podmienky sa nezlepšujú, financovanie zdravotníctva zaostáva za okolitými krajinami, ako aj nedostatočné platby štátu za svojich poistencov len prehlbujú zadlžovanie, nie sú financie na zlepšovanie vybavenia, ani na krytie zvýšených cien energií. Je síce pravda, že vláda deklaruje ochotu pomôcť, ale až najbližšie dni a týždne ukážu akým spôsobom to zrealizuje a najmä aké financie sa do systému dostanú.

Zdieľajte článok

Odporúčané