Preskočiť na obsah

Fórum: Zatváranie malých pôrodníc

iStock-1307162604
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

V súvislosti s optimalizáciou siete nemocníc sa má od januára 2024 rušiť päť pôrodníc, ktoré majú menej ako 400 pôrodov ročne. Pôrodnicu v Revúcej bráni petícia, aj ďalšie samosprávy majú argumenty, prečo nie je rušenie pôrodnice práve u nich možné. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska reforma nemocníc môže ohroziť dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo vybraných regiónoch. Má zmysel trvať na rušení malých pôrodníc aj napriek nesúhlasu miestnych? Zodpovedajú analytici Martin Smatana, Martin Vlachynský a primár Peter Kaščák, uvádzame aj aktuálne stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR.

Primár Kaščák: Redukcia pôrodníc je dôležitá pre kvalitu a bezpečnosť pôrodníctva

MUDr. Peter Kaščák, PhD.,
prednosta a primár, Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Trenčín, člen výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti

Aktuálne navrhované zrušenie niekoľkých pôrodníc na Slovensku nebolo navrhnuté úradníkmi ministerstva zdravotníctva bez konzultácie s odborníkmi. Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť na základe poznania situácie na Slovensku a na základe aktuálneho pohľadu na bezpečnosť a kvalitu pôrodníctva vo svete a na Slovensku dlhodobo upozorňuje na nutnosť zásadnej redukcie počtu pôrodníc na Slovensku. Preto som presvedčený, že aktuálny návrh je len začiatkom zásadnej zmeny, ktorej výsledkom bude kvalitnejšia a bezpečnejšia starostlivosť o tehotnú a rodičku na Slovensku. Politici, ktorí sú z odborného hľadiska laici, by sa mali zaujímať o dôvody rušenia pôrodníc komunikáciou s odborníkmi. Som presvedčený, že potom by spolu s pôrodníkmi vysvetľovali svojim voličom a obyvateľom dotknutých miest a regiónov, že zrušenie pôrodníc nebude viesť k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ale práve naopak. Vybudovaním menšieho počtu kvalitných pôrodníc s dostatočným počtom personálu, s dostatočnými skúsenosťami, s kvalitným technickým a zdravotníckym vybavením v príjemnom prostredí sa kvalita a bezpečnosť pôrodníctva pre slovenské tehotné a rodičky zásadne zlepšia. Súčasne treba upozorniť, že sme aktuálne v období zásadného poklesu počtu pôrodov, ktorý bude v nasledujúcich rokoch s istotou pretrvávať. Preto každý, kto si na Slovensku želá kvalitnejšie pôrodníctvo, vie, že redukcia pôrodníc musí byť súčasťou tohto procesu.

Smatana: 1,1 pôrodu denne je príliš málo

Martin Smatana, MSc.
zdravotnícky analytik, bývalý riaditeľ Inštitútu pre zdravotnú politiku

Áno, má sa aj ďalej trvať na zrušení pôrodníc, ktoré neplnia minimálne počty pôrodov, a to z dvoch dôvodov:

  1. V rámci optimalizácie siete sa optimalizovali oddelenia nielen na základe počtov výkonov, ale aj časovej dostupnosti, t. j. aby výsledná sieť pokrývala populáciu v stanovených časových pásmach. Navrhnutá sieť pôrodníc (a typológie nemocníc) je teda prienikom oboch skupín faktorov. Áno, zatvorením niektorých pôrodníc sa síce obyvateľom daného mesta predĺži vzdialenosť do pôrodnice, ale stále by sa mali plniť bezpečné – európske – štandardy časovej dostupnosti. Ministerstvo taktiež pripravuje novú sieť záchrannej zdravotnej služby a práve v regiónoch, kde dôjde k presunu oddelení a vznikne riziko neočakávanej potreby (napr. pôrodu), by sa mala táto služba kapacitne podporiť.
  2. Slovensko si dlhé roky užívalo na pomery Európskej únie jednu z najvyšších dostupností nemocníc, a preto sme si zvykli asociovať pojem – „mám nemocnicu v meste –  tak som v bezpečí“. Bezpečnosť a kvalita však nezávisia od toho, kde je nemocnica, ale od toho, či má zariadenie dostatočný počet personálu, ktorý má prax s výkonmi, vybavenie či priestory. Štyristo pôrodov znamená cca 1,1 pôrodu denne, čo je príliš málo na to, aby mal personál dostatočnú prax a bol efektívne využitý v danej pôrodnici. Pôvodné návrhy odbornej spoločnosti sa dokonca pohybovali na hodnotách 1 000 a viac pôrodov na pôrodnicu, čiže súčasný kompromis (400) je s najvyššou pravdepodobnosťou len prvou fázou minimálneho počtu a tieto hodnoty sa budú počas budúcich rokov zvyšovať. Ustúpiť teda už v prvom „kroku“ zavádzania minimálnych počtov by som nepovažoval za správny krok.

Vlachynský: Starostlivosť sa bude koncentrovať aj z ekonomických dôvodov

Ing. Martin Vlachynský, analytik
INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Táto otázka má dva rozmery. Jeden je medicínsky. Je bezpečné a medicínsky zmysluplné mať pôrodnice s tak nízkym počtom pôrodov? Optimalizácia siete nemocníc pracuje s myšlienkou, že nie. Prísne technokraticky vzaté, vyšší počet výkonov znamená väčšie skúsenosti a nižšie riziko. No provokatívna otázka je, či bežný pôrod je natoľko zásadným výkonom, aby si vyžadoval centralizáciu. Pôrod nie je izolovaná udalosť, ale súčasť dlhého procesu tehotenstva a následnej starostlivosti. V zahraničí sú bežné aj malé pôrodnice, či dokonca domáce pôrody s asistenciou, pretože to ženy považujú za prínosné. Je preto otázka, do akej miery chce verejný systém „naháňať“ čísla a do akej miery spokojnosť a zážitok pacientok a ich rodín. Hodnotenie bezpečnosti môže prebiehať aj priebežne. Ak zariadenie nemá reálne zvýšenú mieru komplikácií, úmrtí a pod., nie je nutné ho automaticky považovať za menej bezpečné len kvôli nižšiemu počtu tabuľkových výkonov.

Druhý rozmer je ekonomický. Nožnice medzi dopytom pacientov a ponukou zdravotných služieb sa roztvárajú, a to sme ešte len na začiatku. Ak sa systém bude správať neekonomicky, situáciu to ešte výrazne zhorší. Pacienti si budú musieť zvykať na to, že starostlivosť sa bude koncentrovať aj z ekonomických dôvodov. Neznamená to však, že menšie pôrodnice automaticky musia byť odsúdené na zánik z ekonomických dôvodov. V zdravotníctve je veľký priestor pre zaangažovanie regiónov a samospráv, tak ako je to bežné vo svete. V praxi tomu bráni centralizácia rozhodovania o zdravotníctve (pozri bod 1), ale aj centralizácia ekonomických zdrojov a extrémna rozdrobenosť samospráv na Slovensku ako taká.

Ministerstvo zdravotníctva: Cieľom je predovšetkým bezpečnosť rodičky a novorodenca

Komunikačný odbor MZ SR
stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

V druhej fáze optimalizácie siete nemocníc sa rozhodovalo o pridelení doplnkových programov, o ktoré nemocnice požiadali. Pri rozhodovaní sa zohľadňovalo, či nemocnica poskytovala požadovanú zdravotnú starostlivosť, či spĺňa špeciálne personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie na jej poskytovanie a je na danom území potreba takejto zdravotnej starostlivosti. V prípade pôrodníc je vyhláškou stanovené minimum 800 pôrodov ročne na pôrodnicu, pričom tento stav bude vyhodnocovaný od 1. januára 2024. Z dôvodu postupnej nábehovej stratégie vyhodnotenia siete ministerstvo rozhodlo, že na účely tvorby prvého zoznamu kategorizovaných nemocníc je kritériom 400 pôrodov za rok 2021. Dôvodom je to, aby boli nemocnice v okolí schopné od budúceho roka absorbovať presun pôrodov a zároveň aby sa aj týmto nemocniciam, ktoré nespĺňajú počet 800 pôrodov (ale majú napríklad 600 pôrodov), zvýšili od 1. januára 2024 počty pôrodov. Dáta, ktoré ministerstvo použilo pri vyhodnotení, poskytli zdravotné poisťovne. Ministerstvo tak pracovalo s presným počtom pôrodov, ktoré dané nemocnice vykázali do zdravotných poisťovní.

Cieľom presunu pôrodníc je predovšetkým bezpečnosť rodičky a novorodenca vďaka skúsenosti tímu a materiálno-technickému vybaveniu nemocnice a jasnej cesty pacienta. Čím menej pôrodov sa vykoná v nemocnici, tým menej skúseností má personál s komplikáciami pri pôrodoch. Podmienkami na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v pôrodnici sú – jednotka intenzívnej starostlivosti, neonatologické oddelenie ako aj prítomnosť anestéziológa 24/7.

Na základe stanovených podmienok budú presunuté pôrodnice z piatich nemocníc, ktoré nespĺňajú stanovený počet 400 pôrodov, a to pôrodnice v Snine, Kráľovskom Chlmci, Revúcej, Myjave a Partizánskom do okolitých nemocníc. Tie deklarujú, že presun do ich pôrodníc zvládnu. Zároveň prebieha spolupráca s organizáciou Zdravé regióny kvôli komunikácii s marginalizovanými rómskymi komunitami.

Tieto zmeny budú platiť od januára 2024.

Rezort zdravotníctva uskutočnil do týchto nemocníc výjazdy, počas ktorých sme komunikovali chystané zmeny. Zákon nemocniciam umožňuje požiadať každoročne o doplnkové programy, ministerstvo ich opätovne prehodnotí, musia však spĺňať stanovené kritériá.

Zdieľajte článok

Odporúčané