Preskočiť na obsah

Globálna štúdia spochybnila odporúčania obmedziť plnotučné mliečne potraviny

Podľa štúdie uskutočnenej v 80 krajinách na všetkých obývaných kontinentoch a zverejnenej v júlovom vydaní časopisu Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) European Heart Journal je možné nespracované červené mäso a celozrnné obilniny zaradiť do zdravej stravy alebo ich z tejto stravy vynechať. Ako ukázala nová globálna štúdia, zdravá strava s dôrazom na ovocie, zeleninu, mliečne výrobky (hlavne plnotučné), orechy, strukoviny a ryby je spojená s nižším rizikom kardiovaskulárnych ochorení (KVO) a predčasných úmrtí vo všetkých svetových regiónoch, pričom pridanie nespracovaného červeného mäsa alebo celozrnných obilnín malo na výsledok len malý dopad.

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že v roku 2019 zomrelo na KVO takmer 18 miliónov ľudí, čo predstavuje 32 percent všetkých celosvetových úmrtí. Z týchto úmrtí bolo 85 percent spôsobených infarktami myokardu a cievnymi mozgovými príhodami. Aj napriek tomu, že kardiovaskulárne ochorenia sú významným globálnym zdravotným problémom, je im možné do značnej miery predísť. Komplexné stratégie zamerané na prevenciu, včasnú detekciu a liečbu sú kľúčom k zníženiu celosvetovej záťaže KVO. Zatiaľ čo primárna prevencia KVO zahŕňa riešenie ovplyvniteľných rizikových faktorov a intervencie v oblasti verejného zdravia sa zameriavajú na podporu zdravého životného štýlu, teda na vyváženú stravu, pravidelnú fyzickú aktivitu, vyhýbanie sa tabaku a škodlivému užívaniu alkoholu, sekundárna prevencia je už zameraná na prevenciu recidív kardiovaskulárnych príhod u osôb s preukázaným ochorením. Toho sa dosahuje predovšetkým užívaním liekov a zmenou životného štýlu.

Prebiehajúci výskum naďalej prehlbuje naše chápanie ochorenia a vyvíja inovatívne prístupy k boji proti dopadu KVO. Recentná celosvetová štúdia vedená výskumníkmi z McMaster University a Hamilton Health Sciences z Popula­tion ­Research Health Institute v Kanade zistila, že nedostatočná konzumácia kombinácie šiestich kľúčových potravín je spojená s vyšším rizikom kardiovaskulárnych ochorení u dospelých. Predošlé a podobné výskumy sa sústreďovali predovšetkým na západné krajiny a diéty, ktoré kombinovali škodlivé, ultraspracované potraviny s potravinami bohatými na živiny. Tento výskum bol jedinečný vo svojom globálnom rozsahu, kedy do neho boli zahrnuté krajiny s vysokými, strednými a nízkymi príjmami, a v tom, že sa zameral len na potraviny bežne považované za zdravé.

„Nízkotučné potraviny sa dostali do centra pozornosti verejnosti, potravinárskeho priemyslu a tvorcov politík s nutričnými štítkami zameranými na zníženie obsahu tuku a nasýtených tukov,“ uviedol jeden z autorov štúdie doktor Andrew Mente z Population Health Research Institute, McMaster University v Kanade. „Naše zistenia naznačujú, že prioritou by malo byť zvýšenie príjmu zdravia ochraňujúcich potravín, ako sú orechy, ktorým sa často ľudia vyhýbajú ako príliš energeticky bohatej zložke, ryby a plnotučné mliečne výrobky, skôr než ich obmedzovanie na veľmi nízke množstvo. Dáta štúdie ukazujú, že do zdravého jedálnička je možné zaradiť až dve porcie predovšetkým plnotučných mliečnych výrobkov denne. To je aj v súlade s modernou vedou o výžive, ktorá ukazuje, že práve mliečne výrobky, najmä plnotučné, môžu chrániť pred vysokým krvným tlakom a metabolickým syndrómom,“ vysvetlil doktor Mente.

Štúdia skúmala vzťahy medzi novým skóre stravy a jej dopadom na zdravie v celosvetovej populácii. Skóre zdravej výživy bolo vytvorené na základe šiestich zdraviu prospešných potravín, z ktorých každá bola spojená s dlhovekosťou. Dié­ta PURE zahŕňa dve až tri porcie ovocia denne, dve až tri porcie zeleniny denne, tri až štyri porcie strukovín týždenne, sedem porcií orechov týždenne, dve až tri porcie rýb týždenne a 14 porcií mliečnych výrobkov (predovšetkým plnotučných, ale bez masla alebo šľahačky) za týždeň. Skóre 1 (zdravé) bolo priradené k príjmu nad mediánom v skupine a skóre 0 (nezdravé) k príjmu na mediáne alebo pod mediánom (celkom 0 – 6).

Asociácie skóre s mortalitou, infarktom myokardu, cievnou mozgovou príhodou a celkovým KVO (vrátane fatálneho KVO a nefatálneho infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a srdcového zlyhania) boli otestované v štúdii PURE, ktorá zahŕňala 147 642 ľudí zo všeobecnej populácie z 21 krajín. Analýzy boli upravené o faktory, ktoré by mohli ovplyvniť vzťahy, ako sú vek, pohlavie, pomer obvodu pása k bokom, úroveň vzdelania, príjem, mestské alebo vidiecke umiestnenie, fyzická aktivita, fajčenie, diabetes, užívanie statínov alebo liekov na hypertenziu a celkový energetický príjem.

Priemerné skóre diéty bolo 2,95. V priebehu strednej doby sledovania 9,3 roka došlo k 15 707 úmrtiam a 40 764 kardiovaskulárnym príhodám. V porovnaní s najmenej zdravou stravou (skóre 1 alebo menej) bola najzdravšia strava (skóre 5 alebo viac) spojená s týmito faktormi:

  • o 30 percent nižšie riziko úmrtia,
  • o 18 percent nižšia pravdepodobnosť vzniku KVO,
  • o 14 percent nižšie riziko infarktu myokardu,
  • o 19 percent nižšie riziko cievnej mozgovej príhody.

Asociácie medzi hodnotou skóre zdravej výživy a dopadmi na zdravie boli potvrdené v piatich nezávislých štúdiách zahŕňajúcich celkom 96 955 pacientov s KVO v 70 krajinách. Ako zdôraznil doktor Mente, jednalo sa o zďaleka najrozmanitejšiu štúdiu o výžive a jej zdravotných dôsledkoch vo svete a celosvetovo jedinou s dostatočným zastúpením krajín s vysokými, strednými a nízkymi príjmami. Súvislosť medzi diétou PURE a zdravotnými dopadmi bola pozorovaná ako u všeobecne zdravých ľudí, tak aj u pacientov s KVO či diabetom naprieč ekonomikami.

„Asociácie boli najsilnejšie v oblastiach s najmenej kvalitnou stravou, vrátane južnej Ázie, Číny a Afriky, kde bol príjem kalórií nízky a dominovali rafinované sacharidy. To naznačuje, že veľký podiel úmrtí a KVO u dospelých na celom svete môže byť spôsobený podvýživou, teda nízkym príjmom energie a ochranných potravín, skôr než nadvýživou. To spochybňuje súčasné názory,“ povedal hlavný autor PURE profesor Salim Yusuf z McMaster University v Kanade, podľa ktorého je potrebné sa viac zamerať na vyššiu spotrebu ochranných potravín na prevenciu ochorení.

Výsledky štúdie ukázali, že konzumácia ovocia, zeleniny, strukovín, orechov, rýb a plnotučných mliečnych výrobkov je kľúčom k zníženiu rizika KVO, vrátane infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody. Vedci zároveň pripomínajú, že zdravú stravu je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi, napríklad zaradením mierneho množstva celozrnných potravín alebo nespracovaného mäsa.

Ako doplnil doktor Dariush Mozaffarian z Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University, Boston, Spojené štáty, nové výsledky štúdie PURE v kombinácii s predchádzajúcimi správami vyžadujú prehodnotenie pokynov na vyhýbanie sa plnotučným mliečnym výrobkom. „Výskumy, ako je ten, ktorý uskutočnili doktor Mente a kolegovia, nám pripomínajú pokračujúci a zničujúci nárast chronických ochorení súvisiacich so stravou na celom svete a silu ochranných potravín, ktoré túto záťaž pomáhajú riešiť. Je načase, aby národné smernice o výžive, inovácie súkromného sektoru, vládna daňová politika a poľnohospodárske stimuly, politiky nákupu potravín, označovania a ďalšie regulačné priority a zdravotné intervencie založené na odporúčaných potravinách dohnali vedu. Závisia na tom milióny životov,“ uzavrel.

Zdieľajte článok

Odporúčané