Preskočiť na obsah

Hypertenzia u detí je napospol spojená s nezdravým životným štýlom

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Väčšina vysokého krvného tlaku u detí a dospievajúcich vzniká v súvislosti s nezdravým životným štýlom. Podľa konsenzuálneho dokumentu odborníkov na zdravie srdca, ktorý bol koncom júla 2022 zverejnený v časopise Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) European Heart Journal, sú neaktivita, diéty s vysokým obsahom cukru a soli a nadmerná hmotnosť príčinou deviatich z desiatich prípadov hypertenzie u detí a dospievajúcich. Dokument, ktorý sa zameriava na hypertenziu u detí vo veku od šiestich do šestnástich rokov, odporúča, aby sa všetci členovia rodín usilujúcich o zmenu životného štýlu spojili.

„Rodičia sú významnými činiteľmi zmeny v podpore zdravého chovania detí. Veľmi často sa vysoký krvný tlak a/alebo obezita vyskytujú v tej istej rodine. Ale aj keď to nie je tak, je žiaduce, aby zmeny životného štýlu zahŕňali všetkých členov rodiny,“ uviedol hlavný autor dokumentu profesor Giovanni de Simone z Neapolskej univerzity Federico II v Taliansku.

Diétne odporúčania pre liečbu vysokého krvného tlaku u detí zahŕňajú dôraz na čerstvú zeleninu, ovocie a ďalšie potraviny s vysokým obsahom vlákniny, obmedzenie príjmu soli a vyhýbanie sa nápojom sladeným cukrom a nasýteným tukom. Deti a dospievajúci by mali každý deň vykonávať aspoň jednu hodinu stredne náročnej až intenzívnej fyzickej aktivity, ako je beh, jazda na bicykli alebo plávanie, a nemali by viac ako dve hodiny denne tráviť sedavými činnosťami. Rodičia by podľa profesora de Simona mali sledovať množstvo času, ktorý ich deti trávia sledovaním televízie alebo používaním inteligentných telefónov, a navrhovať im aktívne alternatívy.

Pre hmotnosť, stravu a fyzickú aktivitu by mali byť stanovené realistické ciele, ktoré sa zameriavajú na aspekty, ktoré potrebujú najviac zlepšiť. „Zaznamenávanie hmotnosti, stravovacích návykov a cvičenie v priebehu času – ale bez toho, aby ste sa stali obsedantnými – môže pomôcť mladým ľuďom a ich rodinám sledovať pokrok smerom k ich cieľom,“ povedal profesor de Simone. Odporúča sa „systém odmien podporujúci zdravie“. „Ideálne motivácie sú tie, ktoré zvyšujú sociálnu podporu a posilňujú hodnotu cieleného chovania, ako je rodinná jazda na bicykli alebo prechádzka s priateľmi,“ dodal odborník.

Dokument popisuje detskú obezitu a hypertenziu ako „zákerných súrodencov“, ktorí sa postupne stávajú vážnym zdravotným rizikom. Najnovšie štúdie ukázali, že detská hypertenzia je stále častejšia a že časť nárastu sa dá vysvetliť obezitou, najmä abdominálnou. Odhaduje sa, že menej ako dve percentá detí s normálnou hmotnosťou trpí na hypertenziu v porovnaní s piatimi percentami detí s nadmernou hmotnosťou a pätnástimi percentami obéznych detí. „Nárast detskej hypertenzie je veľmi znepokojivý, pretože je spojený s pretrvávaním hypertenzie a ďalších kardiovaskulárnych problémov v dospelosti,“ varuje profesor de Simone.

Včasná diagnostika zvýšeného krvného tlaku je zásadná, aby sa dal zvládnuť životosprávou a v prípade potreby liekmi. Aj jedno meranie krvného tlaku lekárom alebo sestrou môže identifikovať deti s hypertenziou, ale pre potvrdenie sa odporúča aj druhá návšteva. Podľa profesora de Simona by sa skríning mal robiť v prostredí primárnej starostlivosti aspoň raz ročne bez ohľadu na príznaky. A to preto, že hypertenzia u detí, rovnako ako u dospelých, je zvyčajne asymptomatická. Keď meranie krvného tlaku ukazuje na hypertenziu, treba zobrať anamnézu a urobiť fyzikálne vyšetrenie za účelom stanovenia potenciálnych príčin a identifikácie chovania, ktoré sa má upraviť.

Informácie zahŕňajú rodinnú anamnézu hypertenzie a kardiovaskulárneho ochorenia, pôrodnú hmotnosť a gestačný vek; podrobnosti o životnom štýle, ako je fajčenie, príjem soli, konzumácia alkoholu, fyzické cvičenie a voľnočasové aktivity, možné príznaky vrátane bolesti hlavy, krvácania z nosa, vertiga, poruchy zraku, ale aj horšie školské výsledky, problémy s pozornosťou, dýchavica, bolesť na hrudníku, búšenie srdca a mdloby. V počiatočných štádiách by sa liečba detskej hypertenzie mala zamerať na výchovu a zmenu chovania. Pokiaľ sa nedosiahnu ciele krvného tlaku, mala by byť zahájená monoterapia v nízkej dávke. Pokiaľ je jeden liek neúčinný, môžu byť potrebné malé dávky dvoch liekov.

Autori dokumentu vyzývajú orgány verejného zdravia, aby uprednostňovali prevenciu a zavedenie manažmentu liečby hypertenzie u detí a dospievajúcich, napríklad kampane na zvýšenie povedomia o rizikách vysokého krvného tlaku u mladých ľudí a pozitívnom vplyve zdravého životného štýlu vrátane fyzickej aktivity, významu výživnej stravy s nízkym obsahom soli a cukru a nefajčenia. Medzi ďalšie odporúčané akcie patrí limitácia času, ktorý strávia deti pri televízii, počítači a na sociálnych sieťach, a to bez propagácie nezdravého jedla alebo potenciálne škodlivých životných návykov.

Konsenzuálny dokument pripravili Rada ESC pre hypertenziu, Európska asociácia preventívnej kardiológie, Európska asociácia kardiovaskulárneho zobrazovania, Asociácia kardiovaskulárneho ošetrovateľstva a príbuzných profesií, Rada ESC pre kardiologickú prax a Asociácia pre európsku detskú a kongenitálnu kardiológiu.

Zdieľajte článok

Odporúčané