Preskočiť na obsah

Hypotermia nie je lepšia ako normotermia po srdcovej zástave

iStock-611086624
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Hypotermická kontrola teploty po mimonemocničnej srdcovej zástave bola rutinne odporúčaná po niekoľko desaťročí potom, čo dve malé štúdie naznačili lepšie neurologické výsledky u hypotermických pacientov. Odvtedy sa ukázalo, že chladenie pacientov po mimonemocničnej zástave srdca na 33 °C nie je lepšie ako udržovanie teploty na 36 až 37,7 °C.

Nová metaanalýza, publikovaná v Intensive Care Medicine, potvrdila to, čo je známe z jednotlivých štúdií. Inak povedané, nepreukázala žiadny rozdiel v úmrtnosti ani funkčných výsledkoch medzi oboma skupinami. Navyše ukázala, že rozdiely nie sú ani medzi podskupinami pacientov, napr. podľa špecifického prítomného srdcového rytmu, vyššieho veku alebo prítomnosti šoku.

Po šiestich mesiacoch boli mortalita a funkčné výsledky medzi hypotermickou a normotermickou skupinou podobné; analýzy podskupín neodhalili dôkazy o prínose hypotermie pre prežitie alebo zlepšenie funkčných výsledkov.

Dve tretiny pacientov boli klasifikované ako pacienti so stredným až vysokým rizikom zlých neurologických výsledkov.

Zdroj: Holgersson J, et al. Hypothermic versus normothermic temperature control after cardiac arrest. NEJM Evid 2022 Jun 15; [e-pub].

Zdieľajte článok

Odporúčané