Preskočiť na obsah

Ibrutinib + rituximab v prvej línii pri lymfóme z plášťových buniek

žena, onkologie
Foto: Shutterstock

Podľa výsledkov štúdie fázy II s názvom WINDOW-1 bola liečba ibrutinibom a rituximabom v prvej línii, po ktorej nasledovala krátka chemoimunoterapia, bezpečná a účinná u pacientov vo veku 65 rokov a mladších s lymfómom z plášťových buniek. WINDOW-1 zahŕňala 131 novo diagnostikovaných pacientov (medián veku 56 rokov, 79 % mužov, 92 % belochov) – indukčná fáza bez chemoterapie s ibrutinibom a rituximabom trvala až do úplnej odpovede alebo do 12 cyklov.

Časť B liečby pozostávala zo skráteného cyklu intenzívnej chemoimunoterapie rituximabom plus hyperfrakcionovaným cyklofosfamidom, vinkristínom, doxorubicínom a dexametazónom (R-HCVAD) striedaným s metotrexátom-cytarabínom počas štyroch až ôsmich cyklov.

Indukčná liečba ibrutinibom a rituximabom viedla k celkovej miere odpovede (ORR) 98 % a úplný režim k ORR 90 %, zatiaľ čo miera kompletnej odpovede bola 87 % a 89 %. Po priemernej dobe sledovania 42 mesiacov sa nedosiahol medián prežitia bez progresie (PFS) ani celkového prežitia (OS). Trojročná miera PFS bola 79 % a trojročná miera OS 95 %. Medián trvania odpovede nebol dosiahnutý, ako uviedli autori v časopise Lancet Oncology. Pacienti s mutáciou TP53 mali nižšiu mieru kompletnej odpovede na liečbu ibrutinibom a rituximabom v porovnaní s pacientmi bez týchto mutácií (55 % vs 91 %). Okrem toho bolo významne vyššie riziko progresie u niektorých vysoko rizikových kategórií.

Indukcia ibrutinibom a rituximabom poskytuje príležitosť minimalizovať expozíciu chemoterapii - mohla by totiž viesť k dosiahnutiu remisie bez chemoterapie a umožniť konsolidáciu iba štyrmi cyklami chemoterapie namiesto konvenčných ôsmich.

Zdroj: https://www.medpagetoday.com/hematologyoncology/lymphoma/96857

Zdieľajte článok

Odporúčané