Preskočiť na obsah

Krátky nočný spánok je spojený s takmer dvojnásobným rizikom PAD

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Podľa údajov zverejnených Európskou kardiologickou spoločnosťou (ESC) je spánok kratší ako päť hodín v porovnaní so sedem- až osemhodinovým spánkom spojený so 74-percentným zvýšením pravdepodobnosti rozvoja ochorenia periférnych tepien.

Ochorenie periférnych tepien (PAD) postihuje viac ako 200 miliónov ľudí na celom svete. Toto ochorenie zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody a srdcového infarktu. „Naša štúdia naznačuje, že spať sedem až osem hodín v noci je dobrým zvykom pre zníženie rizika PAD. Nedostatočný nočný spánok a denné driemanie boli v minulosti spájané so zvýšeným rizikom ochorenia koronárnych tepien, ktoré je rovnako ako PAD spôsobené upchatými tepnami. Okrem toho patria problémy so spánkom medzi najčastejšie hodnotené ťažkosti u pacientov s týmto ochorením. Existujú však len obmedzené údaje o dopade spánkových návykov na PAD a naopak, a preto si naša štúdia dala za cieľ túto medzeru vyplniť,“ povedal autor práce Dr. Shuai Yuan z Karolinska Institutet vo švédskom Stockholme.

Štúdia zahŕňala viac ako 650 000 účastníkov a prebehla v dvoch etapách. Najprv výskumní pracovníci analyzovali spojitosť dĺžky nočného a denného spánku s rizikom PAD. V druhej časti použili genetické dáta k vykonaniu randomizovaných kontrolovaných štúdií (tzv. Mendelova randomizácia – pre skúmanie kauzality asociácií). Podľa Dr. Yuana sú observačné analýzy obmedzené reverznou kauzalitou – čo znamená, že pokiaľ sa nájde súvislosť medzi spánkovými návykmi a PAD, nemôžeme si byť istí, či spánkové návyky spôsobili PAD, alebo naopak či toto ochorenie ovplyvnilo spánkové návyky. Mendelova randomizácia je robustná metóda pre hodnotenie kauzality a poskytuje väčšiu istotu o výsledkoch.

Celkovo povedané, najsilnejší dôkaz bol pre krátky nočný spánok, kde vzťah s PAD platí oboma smermi. V observačnej analýze 53 416 dospelých bol spánok kratší ako päť hodín za noc spojený s takmer dvojnásobným rizikom PAD v porovnaní so siedmimi až ôsmimi hodinami spánku (pomer rizík [HR] 1,74; 95 % interval spoĺahlivosti [CI] 1,31 – 2,31). Toto zistenie bolo podporené ďalšími analýzami u 156 582 a 452 028 jedincov. V kauzálnych štúdiách bol krátky spánok spojený so zvýšeným rizikom PAD, a navyše bol PAD spojený so zvýšenou pravdepodobnosťou krátkeho spánku. „Výsledky naznačujú, že krátky nočný spánok môže zvýšiť riziko rozvoja PAD a že PAD zvyšuje riziko nedostatočného spánku,“ uviedol Dr. Yuan.

Pokiaľ ide o dlhý spánok, v observačnej analýze 53 416 dospelých bol spánok osem a viac hodín za noc spojený s 24-percentným zvýšeným rizikom PAD v porovnaní so siedmimi až ôsmimi hodinami (HR 1,24; 95 % CI 1,08 – 1,43). Toto zistenie bolo podporené analýzami vo dvoch väčších populáciách so 156 582 a 452 028 jedincov. Nenašli sa však žiadne kauzálne vzťahy medzi dlhým spánkom a PAD. Podobné výsledky boli hlásené pri zdriemnutiach cez deň, kedy driemajúci mali o 32 percent vyššie riziko PAD v porovnaní s tými, ktorí si cez deň nezdriemli (HR 1,32; 95 % CI 1,18 – 1,49), ale neboli nájdené žiadne príčinné súvislosti. Aj keď sa našli asociácie, nepodarilo sa potvrdiť kauzalitu, a preto je podľa Dr. Yuana potrebných viac štúdií o vzťahoch medzi dlhým nočným spánkom, denným zdriemnutím a PAD „Zmeny životného štýlu, ako je fyzická aktivita, ktoré pomáhajú ľuďom získať viac spánku, môžu znížiť riziko vzniku PAD. Pacientom s týmto ochorením by zlepšenie nočného spánku mohla umožniť aj optimalizácia liečby bolesti,“ uzavrel Dr. Yuan.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Editoriál

9. 5. 2022

To, ako teraz vyzerá pregraduálna výchova lekárov, ovplyvní klinickú prax a kvalitu starostlivosti s odstupom desiatich, pätnástich rokov. Prinášame…

Editoriál

19. 9. 2023

Obezita a nadhmotnosť sú spojené s mnohými závažnými chronickými ochoreniami, Slovensko pritom patrí medzi krajiny s najvyššou mierou obezity a…