Preskočiť na obsah

Krvný test pomáha predikovať riziko úmrtia na karcinóm pľúc

Scientist in lab coat putting vial with sample into autosampler of HPLC system2e00
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Vedci z Texaskej univerzity vyvinuli metódu predikcie pre zistenie, ktorí jedinci sú vystavení vyššiemu riziku úmrtí súvisiacich s karcinómom pľúc. Tento prístup, ktorý kombinuje výsledky z panelu krvných biomarkerov s personalizovaným rizikovým modelom, môže byť osobitne významný pre osoby, ktoré nespĺňajú kritériá pre každoročný skríning karcinómu pľúc pomocou počítačovej tomografie.

 Výskumní pracovníci overili nový panel krvných biomarkerov prostredníctvom predchádzajúcej zaslepenej štúdie s použitím prediagnostických krvných vzoriek získaných počas randomizovaného klinického hodnotenia, ktoré zahŕňalo ťažkých fajčiarov s vyšším rizikom rozvoja karcinómu pľúc.

Panel zahŕňa: prekurzorovú formu surfaktantu proteínu B, rakovinový antigén 125, karcinoembryonálny antigén a fragment cytokeratínu-19.

Jednoduchý krvný test môže v budúcnosti pomôcť identifikovať jedincov, ktorí by mohli mať prospech z ďalšieho skríningu, aj keď nedosahujú na aktuálne kritériá, a to vrátane miernych fajčiarov a nefajčiarov.

Zdroj: https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.22.02424

Zdieľajte článok

Odporúčané