Preskočiť na obsah

Liečba bolestivej osteoartrózy kolenných a bedrových kĺbov

koleno, artroza
Foto: Shutterstock

Reakcie pacientov na farmakologickú liečbu bolestivej osteoartrózy kolenného a bedrového kĺbu sú nepredvídateľné. V novej metaanalýze takmer 200 randomizovaných štúdií, z ktorých každá zahŕňala najmenej 100 účastníkov, vedci skúmali účinnosť a bezpečnosť nesteroidných protizápalových liekov, opioidov a paracetamolu u pacientov s OA kolenného a bedrového kĺbu. Väčšina štúdií trvala 6 mesiacov alebo kratšiu dobu. Diklofenak v dávke 150 mg denne znížil bolesť o viac ako autormi stanovený minimálny klinicky významný rozdiel. Lokálny diklofenak mal vysokú pravdepodobnosť klinicky významného zníženia bolesti u OA kolenného kĺbu; pre OA bedrového kĺbu neboli k dispozícii žiadne údaje. Opioidy a paracetamol mali menej ako 50% šancu dosiahnuť klinicky významné zníženie bolesti. Riziko nežiaducich účinkov bolo u opioidov a perorálnych NSA vysoké. U lokálnych NSAID neboli zaznamenané žiadne významné bezpečnostné problémy. Mnohé z týchto zistení pravdepodobne zodpovedajú skúsenostiam bežného lekára. Zdá sa, že lokálny diklofenak ponúka pri OA kolenného kĺbu najlepší pomer medzi prínosom a rizikami.

Zdroj: da Costa BR et al. Effectiveness and safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioid treatment for knee and hip osteoarthritis: Network meta-analysis. BMJ 2021 Oct 12; 375:n2321.

Zdieľajte článok

Odporúčané