Preskočiť na obsah

Liečba rytmických a periodických vzorcov EEG u osôb v kóme po zástave srdca

EEG
Foto: Shutterstock

Rytmické a periodické EEG vzorce, najmä generalizované periodické výboje (GPD), sa často vyskytujú u pacientov po návrate spontánneho obehu (ROSC) po zástave srdca. Tieto vzorce, najmä ak sú spojené s pretrvávajúcim myoklonom, naznačujú oveľa vyššiu, aj keď nie istú, pravdepodobnosť zlej prognózy (vysoká prevalencia klinického myoklonu a GPD zodpovedá tomu, že zaradení pacienti mali ťažké hypoxicko-ischemické poškodenie s veľmi vysokou pravdepodobnosťou zlej prognózy).

V tejto situácii sa často používajú lieky proti záchvatom a anestetiká. Nie je však jasné, či potlačenie GPD, záchvatov a ďalších rytmických vzorcov zlepšuje neurologický výsledok. Dobre vykonaná multicentrická otvorená štúdia u 172 pacientov naznačuje, že agresívna liečba generalizovaných periodických výbojov a ďalších rytmických a periodických vzorcov EEG nezlepšuje výsledky u niektorých osôb, ktoré prežili zástavu srdca v kóme. U 88 pacientov v liečebnom ramene bola podávaná protokolárna liečba antiseptickými a sedatívnymi liekmi titrovanými tak, aby boli úplne potlačené EEG vzorce, čo bolo dosiahnuté po dobu 24 hodín po randomizácii u 73 %. V kontrolnej skupine bola povolená sedácia na potlačenie myoklonu. Zlý neurologický výsledok sa vyskytol u 92 % kontrolných a 90 % aktívne liečených pacientov. Súčasné odporúčania dôrazne odporúčajú minimálne 72-hodinovú dobu sledovania pre posúdenie neurologického zotavenia (Circulation 2020).

Zdroj: Ruijter BJ et al. Treating rhythmic and periodic EEG patterns in comatose survivors of cardiac arrest. N Engl J Med 2022 Feb 24; 386:724.

 

Zdieľajte článok

Odporúčané