Preskočiť na obsah

Mamografický skríning karcinómu prsníka má ambíciu zachytiť ochorenia vo včasnom štádiu

mamografie
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Výskyt karcinómu prsníka  na Slovensku stále potvrdzuje potrebu zvyšovania povedomia o tejto závažnej chorobe, dôležitosti prevencie a modernej dostupnej liečbe.  V analýze prežívania pacientiek v jednotlivých slovenských okresoch je korelácia s účasťou na mamografickom skríningu aj s nákladmi na diagnostiku.

Celoeurópsky Deň pre zdravé prsia (Breast Health Day) sa koná  každoročne v 47 krajinách. Jeho iniciátorom je medzinárodné združenie žien, ktoré prekonali rakovinu prsníka, Europa Donna International. Deň pre zdravé prsia má za cieľ informovať ženy naprieč populáciou o potrebe prevencie, ako aj včasného zistenia výskytu rakoviny prsníka skríningom. Tohtoročná kampaň sa predstavila s názvom „Mamografický skríning – onkokontrola – zachraňuje život a zdravie žien Slovenska“. Odborná konferencia, ktorá sa konala v rámci projektu, priblížila najnovšie poznatky o skríningu karcinómu prsníka a možnostiach prevencie aj diagnostiky na Slovensku.

Odvrátiť negatívny trend vývoja

Odborníci z oblasti mamológie, rádiológie, štatistiky, onkológie, gynekológie si vymenili informácie o aktuálnych dátach vo výskyte karcinómu prsníka a diskutovali  aj o opatreniach, ktoré prinesú lepšie výsledky. Stále je potrebné klásť dôraz na prevenciu. Medzi prioritné oblasti prevencie v rámci onkologických ochorení patrí skríning rakoviny krčka maternice, skríning rakoviny prsníka a skríning kolorektálneho karcinómu. Vzhľadom na narastajúci počet prípadov ochorení aj Európsky plán boja proti rakovine vyzýva členské krajiny EÚ, aby sa tejto problematike venovala zvýšená pozornosť a zvrátil sa negatívny trend vývoja. Cieľom je zachrániť ľudské životy.

Dobrou správou bolo aj to, že rezort sa zaoberal možnosťami výrazne lepšej dostupnosti inovatívnej molekuly pembrolizumab  (Keytruda), ktorá má priaznivý účinok najmä na triple negatívne typy zhubných nádorov prsníka a tiež na tie, ktoré sú už metastatické. Molekula má však aj viaceré ďalšie indikácie (malígny melanóm, špecifický karcinóm pľúc), kde zachraňuje životy a predlžuje prežívanie pacientov.  

Bratislava má vysokú incidenciu, ale aj prežívanie

Odborníkov na konferencii prekvapili niektoré zistenia o výskyte a liečbe karcinómu prsníka.  Posledné roky je štatisticky evidovaný vysoký nárast nových prípadov v skupine žien vo veku do 50 rokov. „Bratislava má až o 80 % vyššiu incidenciu ako menej rozvinuté okresy na východnom Slovensku. Neružové dáta sa týkajú najmä nerovnosti v prežívaní a diagnostike. Na  Slovensku sa viac ako päť rokov od diagnostiky dožije 76 % pacientiek, vo Veľkej Británii je to  86 % a v susednom Česku 81 %. Prežívanie je najvyššie v Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji, pričom v analýze prežívania pacientiek v jednotlivých okresoch je korelácia s účasťou na mamografickom skríningu aj s nákladmi na diagnostiku,“ povedal Imrich Berta, MPhil., z Inštitútu zdravotných analýz. Tiež poukázal na to, že nárast výskytu sa pripisuje stresu, sedavému spôsobu života, nesprávnej životospráve a ženy v Bratislave majú v priemere deti vo vyššom veku než na východe Slovenska. Na druhej strane, účasť žien na mamografickom skríningu je v Bratislave vyššia.

Ročne zomrie 1 000 žien

 „Napriek enormnému úsiliu pacientskych organizácií, štátnych inštitúcií či lekárov je stále málo žien, ktoré  pravidelne absolvujú preventívne prehliadky. Prevencia a včasná diagnostika majú pritom  zásadný vplyv na výsledky liečby. Každá zo žien  má v rukách možnosť ovplyvniť svoje zdravie a postarať sa o seba a svoju budúcnosť. Rakovina prsníka je choroba ako každá iná, dá sa liečiť aj vyliečiť, ak je zistená včas. Kampaň Onkokontrola dala  príležitosť zdôrazniť túto dôležitosť a povzbudiť všetky ženy, aby sa nebáli prevencie a starali sa o svoje prsia. Pravidelné vykonávanie nielen samovyšetrenia, ale aj skríningové mamografické vyšetrenie každé dva roky dokážu odhaliť včasné štádia rakoviny, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné a zachránia mnohým roky kvalitného života, upozornila MUDr. Alena Kállayová, rádiologička a tvorkyňa slovenského skríningu rakoviny prsníka, predsedníčka neziskového fondu Ružová stužka a Europa Donna Slovakia.

Karcinóm  prsníka je jednou z najčastejších foriem rakoviny medzi ženami, ale nejde len o výhradne ženské ochorenie. Napriek neustálemu pokroku v medicíne a inováciám v liečbe prevencia zostáva stále kľúčová. Samovyšetrenie prsníkov, pravidelné absolvovanie mamografie a zdravý životný štýl môžu prispieť k zníženiu rizika ochorenia.

„Nárok na bezplatné preventívne skríningové mamografické vyšetrenie má v SR  každá žena vo veku 40 – 69 rokov. Ženám so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať mamografiu každý rok. Mamografické vyšetrenie však absolvuje pravidelne  30 – 37 % žien. Vyšetrenie dokáže odhaliť prípadný nádor v najvčasnejších štádiách, kedy prichádza do úvahy prsník zachraňujúca operácia, často bez potreby chemoterapie. Absolvované vyšetrenie môže zachrániť život. Na Slovensku je ročne diagnostikovaná rakovina prsníka 3 000 ženám, z  toho je takmer  30 % v pokročilom metastatickom štádiu. Tretina žien sa z ochorenia nevylieči. Na Slovensku umrie v priebehu jedného roka na rakovinu prsníka približne 1 000 žien. Mamografický skríning môže pomôcť znížiť úmrtnosť, a naopak zvýšiť včasný záchyt ochorenia,“ poukázala na trendy v prevencii  MUDr. A. Kállayová.  

Mamografické vyšetrenie  sa spravidla robí v čase od prvého dňa menštruácie do 10. až 11. dňa menštruačného cyklu. Ak má žena nepravidelný cyklus, treba upresniť dátum priamo na pracovisku, kde sa vykonáva skríning. V deň vyšetrenia sa odporúča nepoužívať kozmetické prípravky do podpazušia a na prsia, lebo môžu znehodnotiť vyhodnocovanie. Ak predtým žena absolvovala mamografiu na inom pracovisku, mamografické snímky si môže vyžiadať a priniesť so sebou (väčšinou na CD), aby sa nálezy mohli porovnať a nemuselo sa znova posudzovať to, čo sa už diagnostikovalo a liečilo. Ak žena ešte nedosiahla 40 rokov, je tehotná alebo dojčí, budú ju vyšetrovať sonograficky. 

22 certifikovaných mamografických pracovísk pre skríning

Odborná konferencia sa venovala onkologickým skríningom od spustenia ich organizovaných programov postupne od roku 2019. Garantom organizovaných onkologických skríningových programov je Ministerstvo zdravotníctva SR. Skríning, tzv. onkokontrola, patrí do sekundárnej prevencie za účelom včasného záchytu liečiteľných nádorových ochorení, ako sú rakovina prsníka, krčka maternice a kolorektálneho karcinómu s cieľom znížiť úmrtnosť na tieto ochorenia. Môže byť súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára (skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka) alebo u gynekológa (skríning rakoviny krčka maternice). Ide však o samostatné vyšetrenie zamerané na záchyt vybraných onkologických ochorení v určitom veku a časových intervaloch. Skríning rakoviny prsníka sa vykonáva na preverených mamografických pracoviskách, ktorých je v súčasnosti na Slovensku 22. 

„Skríningový program rakoviny prsníka (mamografiu) na Slovensku treba podporovať tak,  aby  onkokontrola nielen spĺňala najvyššie kritériá kvality, ale aby pribúdalo čoraz viac overených skríningových mamografických pracovísk pre včasnú a dostupnú diagnostiku a aby skríningové vyšetrenie – mamografiu – absolvovalo čo najviac žien, ktorým je určené. Potešujúce je, že účasť na skríningových vyšetreniach postupne stúpa: v trojročnom intervale 2020 – 2022 absolvovalo u gynekológa skríningové vyšetrenie rakoviny krčka maternice až 56,1 % žien vo veku od 23 rokov a v roku 2022 až 44,4 % mužov a žien vo veku 50 – 75 rokov si skontrolovalo zdravotný stav prostredníctvom testu na skryté krvácanie do stolice, čím môžu predísť kolorektálnemu karcinómu,“ uviedla MVDr. Jana Trautenberger Ricová, koordinátorka skríningov z  Národného onkologického inštitútu  (NOI).  

Skríningom je možné znížiť rakovinu prsníka až o 35 %

Slováci všeobecne začínajú klásť väčší dôraz na to, že ísť k lekárovi v čase zdravia, dať si skontrolovať svoj zdravotný stav a uistiť sa, či som v poriadku, je jednoduchšie a zodpovedné. Na pozvanie zdravotnou poisťovňou na skríningové vyšetrenie reagovalo stále pomerne málo osôb, len okolo 21 – 22 %, pozvánka príde však iba tým ľuďom, ktorý pravidelne nechodia na preventívne prehliadky, preto je úspech, že aspoň pätinu z nich bolo možné presvedčiť, aby sa išli dať skontrolovať. Podľa MVDr. J. Trautenberger Ricovej, ak by sa národného skríningu zúčastnilo 70 – 75 % žien, bolo by možné znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 – 35 %. 

Národný onkologický inštitút zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR v Národnom onkologickom ústave 1. augusta 2018. Hlavným poslaním NOI je slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pre spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňaniu Národného onkologického programu v stanovených piatich oblastiach: epidemiológia, veda a výskum,  prevencia a skríning, diagnostika a liečba,  podporná starostlivosť.

V oblasti prevencie a skríningu je úlohou NOI práve  koordinácia, hodnotenie onkologických skríningových programov a poskytovanie informácií pre odbornú a laickú verejnosť na základe medicíny založenej na dôkazoch. Jednou z kľúčových úloh je osveta, ktorú zabezpečuje na kontinuálnej báze. Správne poskytovanie adekvátnych, cielených a ľahko pochopiteľných informácií je jednou z významných aktivít, ktorá podporuje účasť populácie na skríningových programoch nádorových ochorení.  

Pacientske združenie Amazonky podporuje prevenciu

 „Osveta a jej šírenie je kľúčovým krokom k zvýšeniu povedomia o rakovine prsníka a prevencii. S pravidelnou osvetou sa dajú eliminovať  mýty a nejasnosti týkajúce sa tejto choroby a povzbudiť ženy k tomu, aby aktívne dbali o svoje zdravie. Zvýšené povedomie a vzdelávanie môžu viesť k väčšej prevencii, včasnej detekcii a lepším výsledkom liečby rakoviny prsníka. Aj preto   pracovná  skupina MZ SR pre podporu skríningov zamerala úsilie na realizáciu kampane Onkokontrola, ktorá od októbra tohto roka prebieha v médiách,“ vyzdvihla kampaň PhDr. Tatiana Kmecová, vedúca pracovnej skupiny pre mediálnu podporu skríningov MZ SR.

Pacientske združenia zohrávajú nenahraditeľnú úlohu v poskytovaní emocionálnej a praktickej podpory, zdieľajú informácie a bojujú za práva pacientov. Ich práca je neoceniteľná pre jednotlivcov i pre celú komunitu. Cieľom pacientskych združení je odstrániť stigmatizáciu a strach z mamografického vyšetrenia. Vyliečené pacientky odkázali, že mamografie sa netreba báť, pretože môže zachraňovať ženské životy.

„Združenia Ružová stužka a Europa Donna Slovakia spoločne s občianskym združením Amazonky vykonávajú dlhodobo vzdelávanie verejnosti o prevencii rakoviny prsníka správnou životosprávou, športom, samovyšetrením prsníkov a včasným zistením onkologického ochorenia účasťou na mamografickom skríningovom programe. Výuka samovyšetrenia sa vykonáva na fantómoch prsníka a je spojená s odovzdaním vzdelávacích tlačovín. Mnohé z akcií sú realizované v súlade s  celoeurópskymi akciami pod vedením Europa Donna, celoeurópskej únie onkopacientok,“ upozornila Ing. Dominika Kormanová, predsedníčka občianskeho združenia Amazonky.

Občianske združenie Amazonky spája ženy všetkých vekových skupín, ktoré sa liečili alebo liečia na karcinóm prsníka. Keďže ročne len na Slovensku pribudne už viac ako 3 000 nových prípadov, tak o prísun „čerstvých“ pacientok,  zatiaľ bohužiaľ,  nie je núdza. Pacientky môžu  byť  v čase choroby obklopené  milujúcou rodinou, nápomocnými priateľmi a chápavými kolegami, no nikto z nich zrejme nebude im rozumieť tak ako pacientka, ktorá absolvovala to isté.

Zdieľajte článok

Odporúčané