Preskočiť na obsah

Meditácia znižuje stres a úzkosť u pacientov so srdcovým ochorením

iStock-1332112318
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Štvormesačná meditačná prax zlepšuje kvalitu života u pacientov s ochorením koronárnych tepien. Ukazuje to výskum prezentovaný na kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) Preventive Cardiology 2023, ktorý sa konal od 13. do 15. apríla 2023 v Malage.

„Je bežné, že po diagnostikovaní srdcového ochorenia sa pacienti cítia skleslo a úzkostne. Naša štúdia naznačuje, že meditácia by mohla byť užitočným doplnkom štandardného rehabilitačného cvičenia,“ uviedla autorka štúdie Ana Luisa Vitorino Monteiro, učiteľka meditácie a vedecká výskumníčka na univerzite v portugalskom Lisabone.

Ako je známe, stres, úzkosť a depresia sú spojené s rozvojom a progresiou ochorenia srdca. Nástup kardiovaskulárneho ochorenia je spojený s viac než dvojnásobným zvýšením rizika duševných porúch. Najmenej jeden z piatich pacientov s ochorením srdca má tiež diagnózu duševnej poruchy. Zároveň pacienti s duševným ochorením potrebujú zvláštnu podporu, aby dodržovali zmeny životného štýlu a farmakoterapiu.

Táto štúdia, ktorá skúmala vplyv meditácie na stres, úzkosť, depresiu a kvalitu života u pacientov s ochorením koronárnych tepien, zahrnula 40 chorých, ktorí absolvovali kardiovaskulárny rehabilitačný program založený na cvičení po dobu najmenej šiestich mesiacov. Priemerný vek účastníkov bol 65 rokov a 20 percent tvorili ženy. Účastníci boli náhodne rozdelení do skupín so štvormesačnou meditačnou praxou nad rámec obvyklej starostlivosti a skupinu iba s obvyklou starostlivosťou zahŕňajúcou len cvičebný program.

Štúdia používala meditáciu karuna, ktorá sa zameriava na dýchanie a súcitné myšlienky. Meditačná skupina mala týždenné 90-minútové sedenie po dobu jedného mesiaca. Počas nasledujúcich troch mesiacov boli účastníci požiadaní, aby meditovali 20 minút denne sami alebo pomocou nahrávky. Stres, úzkosť, depresia a kvalita života boli hodnotené na začiatku a po štyroch mesiacoch pomocou dotazníka Perceived Stress Scale, Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory a HeartQoL.

Medzi východiskovým stavom a koncom štúdie sa priemerné skóre depresie, stresu a úzkosti znížilo v meditačnej skupine o 44 percent, 31 percent a 29 percent. Zodpovedajúce zníženia v skupine obvyklej starostlivosti činili vo všetkých troch prípadoch tri percentá. V rovnakom časovom období sa priemerné skóre emocionálneho rozmeru kvality života zvýšilo o 60 percent v meditačnej skupine, ale v skupine obvyklej starostlivosti o dve percentá kleslo.

Ako zhrnula Vitorino Monteiro, meditácia je ľahko realizovateľná, je možné ju vykonávať takmer kdekoľvek a nevyžaduje žiadne vybavenie. Naviac štúdia ukazuje, že môže zlepšiť psychické symptómy a kvalitu života u pacientov so srdcovým ochorením, čo by podľa autorov mohlo byť taktiež začiatkom zdravšieho životného štýlu.

Zdieľajte článok

Odporúčané