Preskočiť na obsah

Meditácia znižuje stres a úzkosť u pacientov so srdcovým ochorením

iStock-1332112318
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Štvormesačná meditačná prax zlepšuje kvalitu života u pacientov s ochorením koronárnych tepien. Ukazuje to výskum prezentovaný na kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) Preventive Cardiology 2023, ktorý sa konal od 13. do 15. apríla 2023 v Malage.

„Je bežné, že po diagnostikovaní srdcového ochorenia sa pacienti cítia skleslo a úzkostne. Naša štúdia naznačuje, že meditácia by mohla byť užitočným doplnkom štandardného rehabilitačného cvičenia,“ uviedla autorka štúdie Ana Luisa Vitorino Monteiro, učiteľka meditácie a vedecká výskumníčka na univerzite v portugalskom Lisabone.

Ako je známe, stres, úzkosť a depresia sú spojené s rozvojom a progresiou ochorenia srdca. Nástup kardiovaskulárneho ochorenia je spojený s viac než dvojnásobným zvýšením rizika duševných porúch. Najmenej jeden z piatich pacientov s ochorením srdca má tiež diagnózu duševnej poruchy. Zároveň pacienti s duševným ochorením potrebujú zvláštnu podporu, aby dodržovali zmeny životného štýlu a farmakoterapiu.

Táto štúdia, ktorá skúmala vplyv meditácie na stres, úzkosť, depresiu a kvalitu života u pacientov s ochorením koronárnych tepien, zahrnula 40 chorých, ktorí absolvovali kardiovaskulárny rehabilitačný program založený na cvičení po dobu najmenej šiestich mesiacov. Priemerný vek účastníkov bol 65 rokov a 20 percent tvorili ženy. Účastníci boli náhodne rozdelení do skupín so štvormesačnou meditačnou praxou nad rámec obvyklej starostlivosti a skupinu iba s obvyklou starostlivosťou zahŕňajúcou len cvičebný program.

Štúdia používala meditáciu karuna, ktorá sa zameriava na dýchanie a súcitné myšlienky. Meditačná skupina mala týždenné 90-minútové sedenie po dobu jedného mesiaca. Počas nasledujúcich troch mesiacov boli účastníci požiadaní, aby meditovali 20 minút denne sami alebo pomocou nahrávky. Stres, úzkosť, depresia a kvalita života boli hodnotené na začiatku a po štyroch mesiacoch pomocou dotazníka Perceived Stress Scale, Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory a HeartQoL.

Medzi východiskovým stavom a koncom štúdie sa priemerné skóre depresie, stresu a úzkosti znížilo v meditačnej skupine o 44 percent, 31 percent a 29 percent. Zodpovedajúce zníženia v skupine obvyklej starostlivosti činili vo všetkých troch prípadoch tri percentá. V rovnakom časovom období sa priemerné skóre emocionálneho rozmeru kvality života zvýšilo o 60 percent v meditačnej skupine, ale v skupine obvyklej starostlivosti o dve percentá kleslo.

Ako zhrnula Vitorino Monteiro, meditácia je ľahko realizovateľná, je možné ju vykonávať takmer kdekoľvek a nevyžaduje žiadne vybavenie. Naviac štúdia ukazuje, že môže zlepšiť psychické symptómy a kvalitu života u pacientov so srdcovým ochorením, čo by podľa autorov mohlo byť taktiež začiatkom zdravšieho životného štýlu.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Editoriál

9. 5. 2022

To, ako teraz vyzerá pregraduálna výchova lekárov, ovplyvní klinickú prax a kvalitu starostlivosti s odstupom desiatich, pätnástich rokov. Prinášame…

Editoriál

28. 11. 2023

Tohtoročná kampaň Deň pre zdravé prsia sa predstavila s názvom „Mamografický skríning – onkokontrola – zachraňuje život a zdravie žien Slovenska“.…