Preskočiť na obsah

Monoterapia rituximabom u predtým neliečeného folikulárneho lymfómu: ktoré podanie je lepšie?

lékař, studie
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Pacienti s asymptomatickým folikulárnym lymfómom (FL) s nízkou nádorovou záťažou môžu byť liečení stratégiou sledovania a vyčkávania, alebo, ako ukázalo niekoľko klinických štúdií, pomocou jednorazového intravenózneho (i.v.) rituximabu; tento druhý prístup má za cieľ oddialiť čas do progresie ochorenia a cytotoxickej chemoterapie. Nová multicentrická randomizovaná štúdia fázy 3 porovnávala rituximab i.v. so subkutánne (s.c.) podávaným rituximabom u 202 pacientov s predtým neliečeným FL a s nízkou nádorovou záťažou podľa kritérií GELF (Groupe d'Etude des Lymphomes Folliculaires).

Ukázalo sa, že odpoveď bola väčšia pri subkutánnom ako pri intravenóznom podaní.

Pri použití Luganských kritérií bola celková miera odpovede významne lepšia u s.c. ako i.v rituximabu (73 % vs. 52 %), rovnako ako miera kompletnej odpovede (59 % vs. 36 %).

Skupiny sa nelíšili v celkovom štvorročnom prežití (95 – 97 %) ani v čase do ďalšej liečby lymfómu. Toxicita bola podľa očakávania a nelíšila sa medzi jednotlivými ramenami.

Zdroj: Cartron G et al. Randomized phase III trial evaluating subcutaneous rituximab for the first-line treatment of low-tumor burden follicular lymphoma: Results of a LYSA study. J Clin Oncol 2023 Jul 1; 41:3523.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Editoriál

9. 5. 2022

To, ako teraz vyzerá pregraduálna výchova lekárov, ovplyvní klinickú prax a kvalitu starostlivosti s odstupom desiatich, pätnástich rokov. Prinášame…

Editoriál

28. 11. 2023

Tohtoročná kampaň Deň pre zdravé prsia sa predstavila s názvom „Mamografický skríning – onkokontrola – zachraňuje život a zdravie žien Slovenska“.…