Preskočiť na obsah

Nakoľko je efektívny skríning karcinómu pľúc? Dáta z USA

plíce
Foto: Shutterstock

V decembri 2013 odporučila U.S. Preventive Services Task Force u vysoko rizikových jedincov skríning karcinómu pľúc pomocou počítačovej tomografie (CT) v nízkej dávke. Randomizované štúdie preukázali, že zhubné nádory boli diagnostikované vo včasnejších štádiách a v skríningových skupinách sa zlepšilo prežitie, ale tieto účinky neboli preukázané v reálnej populácii. S využitím amerických národných onkologických databáz preto vedci identifikovali viac ako 750 000 pacientov, u ktorých bol v rokoch 2010-2018 diagnostikovaný nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC). Medzi týmito pacientami sa percento pacientov, ktorým bola stanovená diagnóza NSCLC v štádiu I, a medián prežitia zo všetkých príčin zvyšovali v rokoch 2014 až 2018 výrazne rýchlejšie ako v rokoch 2010 až 2013; inými slovami, miera zmien vo včasnej diagnóze a prežitie sa zvyšovali približne od roku 2014. Do roku 2018 sa podiel prípadov diagnostikovaných v štádiu I zvýšil na 36 % a medián celkového prežitia sa zvýšil na 28 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že podľa štúdií bolo v roku 2015 vyšetrených len približne 5 % pacientov, ktorí majú nárok na skríning, zostávajú značné možnosti, ako obmedziť úmrtnosť na Ca pľúc.

Zdroj: Potter AL et al. Association of computed tomography screening with lung cancer stage shift and survival in the United States: Quasi-experimental study. BMJ 2022 Mar 30; 376:e069008.
Melzer AC and Triplette M. Screening high risk populations for lung cancer: Early evidence of a stage shift suggests real world benefits. BMJ 2022 Mar 30; 376:o666.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Zápal apendixu po klozapíne

8. 4. 2024

V poslednej dobe bolo referované o spojitosti medzi apendicitídou a klozapínom. Avšak túto spojitosť skúmalo málo iných štúdií, existujú skôr iba…