Preskočiť na obsah

Nemocnica Bory má CyberKnife. Slováci nemusia za liečbou do zahraničia

CyberKnife
Foto: Svet zdravia

Nemocnica Bory otvorila pracovisko kybernetického noža na Slovensku. Pacienti už nebudú musieť cestovať za špeciálnou onkologickou liečbou CyberKnife do Čiech, Rakúska alebo Maďarska. Pacienti zo Slovenska predtým smerovali najmä do Ostravy a Prahy. Ide o najdrahší medicínsky prístroj v Nemocnici Bory. O onkologických pacientov sa postarajú multidisciplinárne tímy. Pacientovi hneď po diagnostikovaní zhubného nádoru stanovia optimálny liečebný postup. Vďaka tomu bude starostlivosť o pacientov rýchlejšia. 

„Som veľmi rád, že nábeh Nemocnice Bory ide podľa plánu a už sme otvorili pracovisko radiačnej onkológie. Súčasťou tohto pracoviska je aj prvý kybernetický nôž na Slovensku. Ten umožňuje pacientom, aby nemuseli absolvovať túto liečbu v zahraničí, ako to bolo doteraz. Je to výhoda aj pre zdravotné poisťovne, ktoré liečba pomocou CyberKnife na Slovensku vyjde lacnejšie,“ uviedol Ing. Ľuboš Lopatka,  PhD., generálny riaditeľ Nemocnice Bory.  CyberKnife je najdrahšie samostatne stojace zariadenie v tejto nemocnici. Moderný prístroj stál viac ako 4 milióny eur. Celú prevádzku rádioterapie spúšťajú v Boroch  postupne, aby  pre pacientov zabezpečili čo najkomfortnejšiu, kvalitnú a najmä bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Nemocnica Bory je nová a otvorili ju na okraji Bratislavy v marci 2023. 

Komplexná liečba pacienta

Na úseku rádioterapie pôsobia multidisciplinárne, teda diagnosticko-liečebné tímy. Založené sú na tímovej spolupráci lekárov všetkých odborností, ktoré onkologický pacient potrebuje. Pacientovi hneď po diagnostikovaní zhubného nádoru stanovia optimálny liečebný postup – či sa začne chirurgickým zákrokom, chemoterapiou, alebo ožarovaním. Vďaka tomu bude starostlivosť o pacientov rýchlejšia.

„Chceme pre našich pacientov len to najlepšie, preto je veľmi pozitívne, že hneď vedľa rádioterapie pripravuje Nemocnica Bory pracovisko nukleárnej medicíny. To nám umožní pri plánovaní rádioterapie využívať pozitrónovú emisnú tomografiu / počítačovú tomografiu (PET-CT). Má to veľký význam napríklad pri liečbe karcinómu pľúc, pretože lekári budú môcť jednoduchšie lokalizovať aktívny tumor. Výrazne to pomôže aj pri príprave liečby, rovnako ako aj magnetická rezonancia (MRI) na oddelení rádiodiagnostiky, keďže je vybavené na plánovanie rádioterapie. Výhodou je aj to, že Nemocnica Bory disponuje úsekom klinickej chemoterapie. V súčasnosti je totiž trendom tzv. konkomitantná chemoterapia podávaná súčasne s ožarovaním,“ povedala MUDr. Margita Pobijáková, PhD., primárka pracoviska radiačnej onkológie. 

CyberKnife

Prvý kybernetický nôž na Slovensku poslúži pacientom z celej krajiny. Ročne ním v Nemocnici Bory vedia liečiť až 300 pacientov. Primárka radiačnej onkológie verí, že ostatné pracoviská budú do Nemocnice Bory posielať pacientov tak, ako ich doteraz posielali do Českej republiky.

CyberKnife je vhodný na ožarovanie malých nádorov v mozgu, pľúcach, prostate, ale aj metastáz v pečeni, mozgu alebo v uzlinách. Systém vie sledovať pozíciu nádoru počas ožarovania, reaguje na najmenšie pohyby pacienta, ktorý leží pri liečbe na stole. Kybernetický nôž používa rotujúce robotické rameno, ktoré sa pohybuje a ohýba okolo  pacienta, aby zacielilo na nádory s vysokou presnosťou.

Primárka MUDr. M. Pobijáková spresnila, že kybernetický nôž má urýchľovač umiestnený na robotickom ramene: „Ožarovanie je tak možné z rôznych uhlov a smerov. Tenký zväzok žiarenia ide priamo do ožarovaného ložiska, pričom neustále prebieha kontrola nastavenia pacienta a pozície ožarovaného ložiska. Liečba je tak extrémne presná.“ Mimoriadna presnosť prístroja umožňuje používať veľmi vysoké dávky žiarenia. V podstate nie sú potrebné žiadne fixačné zariadenia pre pacienta. V prípade ožarovania hlavy sa používajú  sieťkové masky na fixáciu hlavy. Indikovanú liečbu je možné absolvovať za kratší čas a je komfortnejšia pre pacienta. Táto liečba nie je vhodná na povrchové tumory – napríklad kožné nádory, pri veľkom rozsahu ochorenia a tiež v prípade, že nie je možná spolupráca pacienta.

Pri liečbe môže ísť o jednorazový zákrok, vtedy hovoríme o rádiochirurgii, pretože to predstavuje alternatívu k operačnému odstráneniu nádoru. Alebo opakované (frakcionované) stereotaktické ožarovanie, pričom počet frakcií, respektíve opakovaní, je oveľa nižší ako pri klasickom ožarovaní, často až päťnásobne. Vysoké dávky žiarenia do cieleného ložiska sú aplikované jednorazovo alebo v niekoľkých frakciách. Najčastejšie v troch až piatich. Celkovo je liečba kratšia a efektívnejšia. Je možné ožarovať aj nezhubné nádory.

„V Českej republike sa nachádzajú dva prístroje CyberKnife – v Ostrave a Prahe. Okrem toho majú pacienti v susednej republike k dispozícii gama nôž. Naozaj boli v Česku technologicky na tom lepšie. Teraz, keď je  v Bratislave CyberKnife, majú slovenskí pacienti tiež k dispozícii modernú technológiu. CyberKnife je používaný aj ako gama nôž, takže odborníci v Nemocnici Bory vedia zrealizovať aj indikácie, ktoré boli odporúčané na gama nôž,“ dodala MUDr. M. Pobijáková. 

Brachyterapia

Súčasťou radiačnej onkológie v Nemocnici Bory je aj brachyterapia, čiže vnútorné ožarovanie zhubných nádorov, kedy sa zdroj žiarenia zavádza priamo do tela pacienta, k tesnej blízkosti ložiska, priamo do nádoru. Dôležitou úlohou liečby je šetriť okolité štruktúry, čo má veľký význam pre kvalitu života pacienta. Na rozvoji brachyterapie  na Slovensku mala primárka radiačnej onkológie Nemocnice Bory veľký podiel. Zaškolila sa u svetoznámeho odborníka profesora Richarda Pöttera v AKH vo Viedni, kde sa oboznámila s 3D-plánovaním brachyterapie  pomocou magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie. 

Lineárny urýchľovač Elekta Harmony Pro

Druhý lineárny urýchľovač v Nemocnici Bory je model najnovšej generácie od spoločnosti Elekta Harmony Pro. Obsahuje biometrické snímanie tváre pacienta, ktoré slúži k jeho identifikácii a vylúčeniu zámeny pri ožarovaní. Zabezpečuje liečbu väčšiny typov solídnych nádorov, ako sú nádory prsníka, konečníka, pľúc, gynekologické nádory, urologické nádory, nádory hlavy a krku a kožné nádory.

Röntgenová terapia

V Nemocnica Bory sa nachádza aj ortovoltážny röntgenový prístroj. Slúži v prevažnej miere  na nenádorovú rádioterapiu pri degeneratívnych zápalových ochoreniach, chronických kožných ekzémoch a podobne.

V Nemocnici Bory sa postupne snažia vytvoriť optimálny priestor pre diagnostiku a liečbu onkologických pacientov. Plne pracujú tímy pre onkourológiu, onkogynekológiu, onkologické ochorenia gastrointestinálneho systému, pre ochorenia v oblasti ORL a tiež tím pre neuroonkológiu. Súčasťou starostlivosti  bude tím pre klinické ochorenia prsnej žľazy. Tieto tímy využívajú jedinečné technológie v rámci rádiodiagnostiky. Patrí sem  CT-pracovisko, MR-pracovisko, mamodiagnostické pracovisko, ktoré bude doplnené pracoviskom nukleárnej medicíny, a s použitím PET-CT je možné vytvoriť plastický obraz pre posúdenie rozsahu onkologického ochorenia. „Odborníci z chirurgických disciplín budú mať možnosť v rámci liečby využiť pracovisko robotickej chirurgie. Potom nasleduje následná onkologická starostlivosť, tam je priestor pre klinickú onkológiu a radiačnú onkológiu. Snahou je dosahovať komplexnú starostlivosť o onkologických pacientov od diagnostiky po liečbu pod jednou strechou. V nemocnici sú už zastúpené kľúčové diagnostické technológie,“ objasnil situáciu ohľadne komplexnej liečby onkologických ochorení doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA, MPH, klinický líder pre onkológiu Nemocnice Bory, a na margo CyberKnife, doplnil, že doteraz na Slovensku nebola technológia, ktorá by niečo také umožňovala. Samozrejme, že tento prístroj – nech je hocijako skvelý – by bez odborníkov, ktorí ho vedia ovládať, nič neznamenal. Tím radiačných onkológov tvoria erudovaní lekári so skúsenosťami aj zo zahraničia. V rámci prípravy absolvovali lekári stáže na pracoviskách, kde CyberKnife používajú. Na oddelení okrem radiačných onkológov a špecializovaných sestier pôsobia aj rádiologickí technici a klinickí fyzici.

K spusteniu kybernetického noža sa vyjadrila aj výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine (LPR) Ing. Eva Kováčová: „Slovenskí onkologickí pacienti si akékoľvek dobré správy zaslúžia. V neľahkej situácii, v ktorej sa ocitnú kvôli svojej vážnej diagnóze, zároveň počúvajú o náročnej situácii v zdravotníctve. Preto je pre nich každá správa, ktorá im môže uľahčiť liečbu v podobe jej skvalitnenia, dostupnosti či skrátenia, veľmi vítaná. V ich mene vyjadrujeme vieru, že zákrok, ktorý budú môcť absolvovať na Slovensku, nemusia za ním cestovať do zahraničia, bude naozaj dostupný všetkým pacientom, pre ktorých bude indikovaný. A to bez ohľadu na miesto a povahu poskytovateľa.“

Pre pacientov je vždy kľúčová dostupná kvalitná liečba, ktorú im tento nový prístroj môže ponúknuť. Liga proti rakovine (LPR) sa za 33 rokov svojej existencie snaží robiť pre onkologických pacientov to, čo môže. Situácia v zdravotníctve je zložitá. LPR každý deň komunikuje s onkologickými pacientmi – hovoria, že dlho čakajú na diagnostiku, dlho čakajú na operácie. Liga chce poskytovať informácie pacientom aj v novej nemocnici. Bude ich sprevádzať  počas liečby, poskytovať chorým a ich príbuzným informácie o sociálnej pomoci, ale aj o možnostiach modernej diagnostiky a liečby. Pacienti sa na túto organizáciu obracajú, aby im pomohla vyriešiť vyšetrenie, operáciu či liečbu.

Zdieľajte článok

Odporúčané