Preskočiť na obsah

Nízka prevalencia miernej AATD u pacientov hospitalizovaných s covidom-19

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: ShutterStock.

Švédski autori sa vo svojej štúdii zamerali na hodnotenie prevalencie deficiencie alfa-1-antitrypsínu (AATD) medzi pacientmi hospitalizovanými s covidom-19. Štúdia pracovala s vysokou odhadovanou prevalenciou miernej aj stredne závažnej až závažnej formy AATD.

Prospektívne observačné sledovanie zahrnulo 61 pacientov s infekciou SARS-CoV-2 v období od decembra 2020 do januára 2021 na dvoch covidových jednotkách.

Primárnym cieľovým ukazovateľom bola prevalencia AATD, sekundárnym potom súvislosť medzi výskytom miernej formy AATD a závažným priebehom covidu-19.

Dvaja pacienti z celkového počtu mali miernu formu AATD a u oboch sa rozvinula závažná forma infekcie SARS-CoV-2. Závažný priebeh covidu-19 bol celkovo zaznamenaný u 49 % sledovaných pacientov. V malej kohorte pacientov bol teda výskyt miernej AATD oproti predpokladom vzácny.

Zdroj: https://www.dovepress.com/low-prevalence-of-mild-alpha-1-antitrypsin-deficiency-in-hospitalized--peer-reviewed-fulltext-article-IJGM

Zdieľajte článok

Odporúčané