Preskočiť na obsah

Nízky sérový kreatinín: marker nepriaznivých perioperačných výsledkov?

the patient is being treated with a hemodialysis procedure on an artificial kidney machine
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Lekári by mali pri vyšetrovaní pacienta brať do úvahy aj jeho fragilitu.

Nízke hladiny sérového kreatinínu sú spojené so sarkopéniou a krehkosťou, ktoré zase predpovedajú nepriaznivé perioperačné výsledky. V novej štúdii vedci skúmali, či nízka hladina kreatinínu v sére pred operáciou súvisí s úmrtnosťou a komplikáciami po neemergentnej operácii.

Zdrojom dát bol americký Národný program pre zlepšenie kvality chirurgických výkonov. Ukázalo sa, že predoperačné hladiny sérového kreatinínu nižšie ako 0,65 mg/dl – a najmä nižšie ako 0,45 mg/dl – boli spojené s nadmerným výskytom pooperačných komplikácií a úmrtí.

Nízka hladina kreatinínu v sére v spojení so zlým skóre na štandardizovanej škále krehkosti by mohla byť ďalším ukazovateľom pri plánovaní chirurgických výkonov.

Zdroj: Loria A, et al. Low preoperative serum creatinine is common and associated with poor outcomes after nonemergent inpatient surgery. Ann Surg 2023 Feb;277:246.

Zdieľajte článok

Odporúčané