Preskočiť na obsah

Nové dôkazy spájajú pasívne fajčenie s nebezpečnou poruchou srdcového rytmu

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Vystavovanie sa pasívnemu fajčeniu – aj v malom množstve – je spojené s vyšším rizikom závažnej poruchy srdcového rytmu. Podľa výskumu prezentovaného na vedeckom kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) EHRA (European Heart Rhythm Association) 2024 sa pravdepodobnosť fibrilácie predsiení zvyšuje s predlžujúcou sa dobou pasívneho fajčenia.

 „Nebezpečenstvo pasívneho fajčenia sa ukázalo ako významné bez ohľadu na to, či boli jednotlivci doma, vonku, alebo v práci, čo naznačuje, že expozícia všeobecne zvyšuje riziko fibrilácie predsiení. Všetci by sme mali vynaložiť všetko úsilie, aby sme sa vyhli tráveniu času v zafajčenom prostredí. Zistenia by tiež mali prinútiť tvorcov politík, aby ďalej obmedzovali fajčenie vo verejných priestoroch a podporovali programy odvykania od fajčenia s cieľom zlepšiť verejné zdravie,“ povedal autor štúdie Dr. Kyung-Yeon Lee zo Soulskej národnej univerzitnej nemocnice v Kórejskej republike. 

Fibrilácia predsiení je celosvetovo najčastejšou poruchou srdcového rytmu, ku ktorej príznakom patria búšenie srdca, dýchavičnosť, únava a problémy so spánkom. Odhaduje sa, že toto ochorenie sa počas života rozvinie u každého tretieho Európana. Pritom ľudia s fibriláciou predsiení majú päťkrát vyššiu pravdepodobnosť cievnej mozgovej príhody ako ich zdraví rovesníci.

Je dobre známe, že pasívne fajčenie je spojené s ischemickou chorobou srdca a predčasným úmrtím. Súvislosť medzi pasívnym fajčením a fibriláciou predsiení však doteraz zrejmá nebola. Táto analýza skúmala súvislosť medzi pasívnym fajčením a dlhodobým rizikom výskytu fibrilácie predsiení. Zahŕňala dospelých vo veku 40 až 69 rokov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu využili britskú Národnú zdravotnú službu (NHS) a boli zapísaní do britskej biobanky. Súčasní fajčiari a fajčiari s fibriláciou predsiení boli na začiatku zo štúdie vylúčení.

Do štúdie bolo zahrnutých celkom 400 493 dospelých. Priemerný vek účastníkov bol 56,5 roka a 55,2 percenta tvorili ženy. Za pomoci dotykovej obrazovky boli účastníci vypočúvaní na počet hodín, po ktoré boli vystavení dymu iných ľudí v typickom týždni za posledný rok (doma a v inom prostredí), a rozdelení do „exponovanej skupiny“, pokiaľ boli v kontakte s pasívnym fajčením, a do „neexponovanej skupiny“, ak v kontakte s pasívnym fajčením neboli. Pasívnemu fajčeniu bolo v predchádzajúcom roku vystavených 85 984 (21 %) účastníkov s priemernou expozíciou 2,2 hodiny týždenne. Počas mediánu sledovania 12,5 roka sa fibrilácia predsiení rozvinula u 23 471 (6 %) z nich.

Výskumníci analyzovali súvislosť medzi vystavením pasívnemu fajčeniu a náhodnou fibriláciou predsiení po úprave faktorov, ktoré by mohli potenciálne ovplyvniť vzťah, vrátane veku, pohlavia, etnického pôvodu, indexu telesnej hmotnosti, dennej konzumácie alkoholu, strednej až intenzívnej fyzickej aktivity, cukrovky, vysokého krvného tlaku, vysokých krvných lipidov, socioekonomického statusu a registračného centra. Skupina, ktorá bola vystavená pasívnemu fajčeniu, mala o šesť percent vyššie riziko výskytu fibrilácie predsiení počas sledovania v porovnaní so skupinou, ktorá pasívnemu fajčeniu nebola vystavená, a to po úprave o vyššie uvedené faktory (RR 1,06, 95 % CI 1,03–1,10; p < 0,001).

Zároveň bol sledovaný vzťah závislý na dávke, kedy každé predĺženie dĺžky týždenného pasívneho fajčenia bolo spojené s ešte vyšším rizikom fibrilácie predsiení. Napríklad osem hodín pasívneho fajčenia týždenne bolo spojených už s pravdepodobnosťou poruchy srdcového rytmu vyššou o 11 percent v porovnaní s nepasívnym fajčením. Riziko fibrilácie predsiení u pasívnych fajčiarov bolo zvýšené v domácnostiach, na pracoviskách a vo vonkajších priestoroch.

„Podľa štúdie sa u každého, kto je vystavený pasívnemu fajčeniu, pravdepodobnosť vzniku fibrilácie predsiení začína zvyšovať, pričom riziko sa výrazne zvyšuje s predlžujúcou sa dobou expozície. Zistenie, že pasívne fajčenie je škodlivé nielen v uzavretých vnútorných priestoroch, ale aj vo vonkajšom prostredí, podčiarkuje význam zákazu fajčenia pre ochranu verejného zdravia,“ uzavrel Dr. Lee.

Zdieľajte článok

Odporúčané