Preskočiť na obsah

Nové Mammacentrum Bory skracuje dobu od zachytenia nádoru po začiatok liečby

mamografie
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Nemocnica Bory otvorila Mammacentrum. Jedná sa o komplexné pracovisko starostlivosti o prsníky. Čakacie doby na jednotlivé vyšetrenia sa skrátia a celá liečba prebehne na jednom mieste. Pacientka pri jednej návšteve absolvuje celkovú diagnostiku prípadného nálezu aj spolu s biopsiou, ak ju lekár odporučí. Nasleduje operácia, možná  odporúčaná liečba a v prípade potreby aj plastická operácia rekonštrukcie prsníka. Medzi skríningové pracoviská sa môže zaradiť až po ročnej prevádzke.  

„Práve pri príležitosti, keď  sme si pripomenuli Medzinárodný deň za zdravé prsia (15. október), sme otvorili nové moderné pracovisko. Nemocnica Bory upozorňuje na dôležitosť prevencie rakoviny prsníka a jej včasného záchytu. Mammacentrum v Boroch  je komplexné prsníkové centrum, ktoré zastrešuje celkovú starostlivosť od samotnej diagnostiky, chirurgickej operácie, onkologickej liečby až po plastickú chirurgiu. Naším cieľom je zvýšiť dostupnosť kvalitnej liečby pre pacientky s karcinómom prsníka, ktorého výskyt na Slovensku sa neustále zvyšuje,“ uviedol Peter Lednický, ktorý je zodpovedný za vedenie Nemocnice Bory. 

Komplexná liečba

Nové Mammacentrum v Nemocnici Bory sa  vyrovnáva najvyšším pracoviskám nielen z hľadiska  diagnostiky, ale aj v rámci celej onkologickej liečby, kde sa vykonáva chemoterapia, rádioterapia a nukleárna medicína. „Nesmierne sa tešíme, že keď sem pacientky prídu, vieme ich liečiť, operovať aj stabilizovať. Jednoducho sme konečné vrcholové pracovisko. Vďaka dvom mamografickým prístrojom, dvom USG prístrojom, dvom MR prístrojom na pracovisku rádiodiagnostiky a tímu skúsených rádiológov v mamodiagnostike je kapacita dostatočná a vieme sa prispôsobiť požiadavkám pacientiek tak, aby nevznikali dlhé čakacie doby na vyšetrenia,“ povedala MUDr. Anna Šebová, klinická líderka pre úsek rádiodiagnostiky Nemocnice Bory. Na vyšetrenie prsníkov sa môže objednať každá pacientka, ktorá je odoslaná v rámci preventívnej prehliadky gynekológom alebo si nahmatala na prsníku neobvyklý nález. Samozrejme, objednať sa môžu aj muži, ak si na prsníku objavili nezvyčajný útvar. Mamografické vyšetrenie je určené hlavne pre ženy vo veku od 45 rokov, kedy ich na vyšetrenie posiela gynekológ so žiadankou každé dva roky. V prípade potreby prichádzajú ženy so žiadankou od gynekológa aj v skoršom veku. Mamografické pracovisko v Nemocnici Bory nie je zatiaľ zaradené medzi skríningové pracoviská, kam sa môže zaradiť až po ročnej prevádzke. „Prednosťou Mammacentra Bory je komplexné vyšetrenie každej pacientky už pri prvej návšteve. Pacientke, ktorá prišla na vyšetrenie prsníkov a ktorej sme počas vyšetrenia objavili na prsníku podozrivý nález s potrebou ďalšieho doplnenia vyšetrení alebo biopsie, ihneď ponúkame ich doplnenie. Vďaka tomu pacientka nemusí čakať na ďalší termín ani si vybavovať novú žiadanku,“ vysvetlil MUDr. Andrej Pápay, certifikovaný mamodiagnostik na úseku rádiodiagnostiky Nemocnice Bory.

Cesta pacientiek

V prípade pozitívneho nálezu je pacientka Mammacentra Nemocnice Bory odoslaná na mamologickú ambulanciu, kde ju komplexne vyšetrí špecialistka na prsníkovú chirurgiu.

 Následne je pacientkin prípad predstavený na multidisciplinárnej komisii, kde jej nález posudzuje mamologický multidisciplinárny tím odborníkov zastúpený lekármi z odborností rádiológia, chirurgia, onkológia, gynekológia, patológia, radiačná onkológia a nukleárna medicína. V prípade potreby je súčasťou komisie aj plastický chirurg. Vďaka multidisciplinárnej komisii dochádza k čo najefektívnejšiemu manažovaniu pacientky. „V našej nemocnici pacientka absolvuje aj onkologickú liečbu (chemoterapia, rádioterapia, hormonálna terapia) a v rámci chirurgickej starostlivosti máme aj plastického chirurga, čiže pacientka vie u nás podstúpiť aj rekonštrukčné operácie. Takisto u nás funguje oddelenie nukleárnej medicíny,“ vysvetlil MUDr. A. Pápay.

Skrátenie doby od zachytenia pozitívneho nálezu na prsníku po začatie liečby pacientky je kľúčové. Mammacentrum Bory nastavilo cestu pacientky tak, aby bol čas od prvého stretnutia s pacientkou po operáciu prsníkového nálezu skrátený na minimum. Okrem chirurgickej liečby sa v Nemocnici Bory vykonáva aj spomínaná, pre pacientku  na  mieru ušitá onkologická liečba. V prípade potreby a záujmu pacientky sú k dispozícií aj rekonštrukčné výkony na prsníku pod záštitou plastického chirurga. „Samozrejmosťou u nás je informovanosť pacientky a ľudský prístup, ktorým pacientku prevedieme celým vyšetrením, a ak treba, aj liečbou. Pacientky majú záujem o vyšetrenie, a keďže väčšina, ak nie takmer každá, pozná vo svojom okolí niekoho, kto prekonal karcinóm prsníka alebo mu bol tento karcinóm diagnostikovaný, veľmi vítajú skutočnosť, že je otvorené nové Mammacentrum v Nemocnici Bory. Taktiež máme pacientky už s potvrdenou diagnózou C50, ktoré sú pravidelne kontrolované a prichádzajú do našej nemocnice z dôvodu komplexnosti vyriešenia jednotlivých ochorení,“ dodal certifikovaný mamodiagnostik.

Technologické vybavenie Mammacentra

Nemocnica Bory disponuje dvoma mamografickými prístrojmi od značky Siemens Healthineers s možnosťou biopsie prsníka. Prístroje sú vybavené špičkovým softvérom, ktorý počas vyšetrenia automaticky vyhodnocuje optimálnu silu kompresie prsníka vzhľadom na veľkosť prsníka. V praxi to znamená, že prístroj redukuje dávku žiarenia a taktiež zvyšuje komfort pacientky pri samotnom vyšetrení.

Jeden z mamografických prístrojov dokáže  technicky vykonať mamografiu  aj s opakovaným snímkovaním vo viacerých uhloch. Tomosyntéza umožňuje hodnotiacemu lekárovi prezrieť mamografickú snímku vo viacerých vrstvách a odhalí aj ložisko, ktoré by mohlo byť pri štandardnej mamografickej snímke prekryté.

Rádiodiagnostické pracovisko

Na rádiodiagnostickom pracovisku v Nemocnici Bory sú k dispozícií aj dva prístroje magnetickej rezonancie (MR), ktoré sú vybavené diagnostickými aj bioptickými prsníkovými cievkami, čo umožňuje vykonať nielen diagnostiku, ale aj biopsiu podozrivých ložísk pod MR navigáciou. Aj toto je jeden z predpokladov komplexného prsníkového centra.

Prístrojová technika je doplnená o ultrazvukové vyšetrenie prsníkov a vákuovú mamotómiu, ktorá umožňuje vykonávanie vákuovej biopsie. To znamená odobratie vzorky tkaniva z podozrivého ložiska prsníka. V prípade malého ložiska aj odobratie celého ložiska pod mamografickou alebo MR kontrolou.

V Mammacentre Bory sa venujú tiež mladým ženám s pozitívnou rodinnou anamnézou. U nich môže pomôcť zachytiť nádor včas práve magnetická rezonancia.  „V Nemocnici Bory máme k dispozícii dva MR prístroje, pričom prístroj MR Altea (1,5T) využívame v rámci mamodiagnostiky na bioptické vyšetrenia a prístroj MR Vida (3T) na diagnostiku. Vyhradené termíny vieme zvyšovať a znižovať, záleží od potreby vyšetrení. Samozrejme, mladé ženy s pozitívnou rodinnou anamnézou majú nárok na skoršie kontroly a špecializované vyšetrenia,“ doplnil možnosti nového centra  MUDr. A. Pápay.

Zdieľajte článok

Odporúčané