Preskočiť na obsah

Nové odporúčania pre liečbu sepsy

pacientka,
Foto: Shutterstock

Spoločnosť kritickej medicíny a Európska spoločnosť intenzívnej medicíny publikovali v novembri 2021 štvrtú aktualizáciu odporúčaných postupov pre liečbu sepsy. Zdôrazňujú, čo sa v starostlivosti o pacientov so sepsou alebo septickým šokom za posledných 5 rokov zmenilo, a zároveň zachovávajú dôraz na kľúčové zásady, ako je včasné a vhodné podanie antibiotík. Mnoho intenzivistov sa stavalo proti jednotnému prvému bolusu tekutín pre všetkých pacientov kvôli možným rizikám pre krehkých pacientov, vrátane pacientov so srdcovým zlyhaním alebo ochorením obličiek; táto aktualizácia tieto obavy odráža. Použitie steroidov je spojené s rýchlejším odznením šoku a kratším časom pobytu. Mnoho zdravotníckych zariadení prijalo štandardné používanie vyvážených kryštaloidních roztokov, čo sa odráža aj v tomto dokumente. V neposlednom rade sa kladie dôraz na dlhodobé následky kritického stavu.

Kľúčové body:

Odporúčanie pre úvodný bolus tekutín 30 ml/kg bolo na základe nízkej kvality dôkazov znížené zo silného odporúčania na slabé odporúčanie. Resuscitácia by však mala byť zahájená okamžite.

K resuscitácii by mal byť použitý vyvážený kryštaloidný roztok (napr. laktátový Ringerov roztok), skôr ako fyziologický roztok.

Podávanie vazopresorov by malo byť zahájené periférnym prístupom oproti čakaniu na zavedenie centrálneho žilového prístupu.

Pacienti s trvalou potrebou vazopresorov by mali dostávať intravenózne kortikosteroidy (toto odporúčanie bolo posilnené); výslovne sa však neodporúča podávať intravenózny vitamín C.

Dospelí pacienti, ktorí prežijú do prepustenia, by mali byť sledovaní kvôli fyzickým, kognitívnym a emočným problémom súvisiacim s ich prijatím.

Zdroj: Evans L et al. Executive summary: Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for the management of sepsis and septic shock 2021. Crit Care Med 2021 Nov; 49:1974.

 

Zdieľajte článok

Odporúčané

Zápal apendixu po klozapíne

8. 4. 2024

V poslednej dobe bolo referované o spojitosti medzi apendicitídou a klozapínom. Avšak túto spojitosť skúmalo málo iných štúdií, existujú skôr iba…