Preskočiť na obsah

Nový typ podkožného ICD

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Medzi potenciálne výhody subkutánneho implantovateľného kardiovertera-defibrilátora (ICD) patrí vyhnúť sa použitiu intravenóznej elektródy. Prebiehajúce štúdie hodnotia bezzvodové kardiostimulátory, ktoré sú schopné stimulovať bradykardiu aj tachykardiu a ktoré sú spojené so subkutánnym ICD. Spoločnosť Medtronic vyvinula unikátny podkožný ICD obsahujúci jedinú elektródu, ktorá je implantovaná pod hrudnou kosťou a dokáže pacientov vyviesť z komorovej tachykardie (nie však z bradykardie). Pred uvedením prístroja na trh spoločnosť financovala medzinárodnú prospektívnu jednoramennú, nerandomizovanú štúdiu. Z 356 pacientov sa podarilo u 315 úspešne implantovať toto zariadenie. Celkovo 302 pacientov bolo indukovateľných, defibrilácia bola úspešná u 298 (99 %) a 299 pacientov bolo prepustených s funkčným systémom ICD. Počas šiestich mesiacov sa u 23 pacientov vyskytlo 25 závažných komplikácií, najčastejšie dislokácia elektród (10 prípadov). Počas priemernej doby sledovania 10,6 mesiaca bolo 18 z 18 komorových príhod ukončených výbojom; zo 46 epizód antitachykardickej stimulácie bolo 32 (70 %) úspešne ukončených. Nevyskytli sa žiadne závažné intraprocedurálne komplikácie. Zdá sa, že nový ICD funguje dobre a má relatívne málo komplikácií.

Zdroj: Friedman P, et al., for the Extravascular ICD Pivotal Study Investigators. Efficacy and safety of an extravascular implantable cardioverter–defibrillator. N Engl J Med 2022 Aug 28; [e‑pub].

Zdieľajte článok

Odporúčané