Preskočiť na obsah

Očkovanie proti COVID-19 nie je rizikom pre osoby s KV ochorením

iStock-1332944202
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Podľa rozsiahlej štúdie z Hongkongu nie je očkovanie proti COVID-19 spojené so zvýšeným rizikom infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody u pacientov s preukázaným kardiovaskulárnym ochorením.

Naopak, očkovanie je pre túto skupinu zvlášť dôležité, pretože KVO je spojené s horšími výsledkami a vyšším rizikom úmrtia po infekcii COVID-19.

Autori identifikovali v el. databázach takmer 230 tisíc pacientov s KVO a s novou diagnózou MACE (mejs), teda veľké KV príhody, v období od februára 2021 do januára 2022. Každý pacient bol porovnávaný sám so sebou z hľadiska rizika MACE až 27 dní po každej dávke vakcíny oproti východiskovému obdobiu bez expozície.

Z európskych vakcín štúdia sledovala vakcínu Pfizer/Bio-Ntech. Nebolo preukázané zvýšené riziko MACE po prvej alebo druhej dávke vakcíny.

Zistené KVO zahrňovalo ICHS, CMP, ICHDK a predchádzajúce intervencie, ako je stentovanie. MACE zahrňovala infarkt myokardu, CMP, revaskularizáciu alebo kardiovaskulárne úmrtie.

Zdroj: Ye X, Ma T, Blais JE, et al. Association between BNT162b2 or CoronaVac COVID-19 vaccines and major adverse cardiovascular events among individuals with cardiovascular disease. Cardiovasc Res. 2022. doi:10.1093/cvr/cvac068. https://academic.oup.com/cardiovascres/article-lookup/doi/10.1093/cvr/cvac068

Zdieľajte článok

Odporúčané