Preskočiť na obsah

ONCO DVT: ročná antikoagulácia u onkologických pacientov zlepšuje výsledky

Foto ESC

Dvanásťmesačné podávanie edoxabanu je lepšie ako trojmesačné, pokiaľ ide o zníženie výskytu trombotických príhod u pacientov s nádorovým ochorením a distálnou hlbokou žilovou trombózou (DVT) – aspoň podľa štúdie superiority s názvom ONCO DVT, ktorá bola prezentovaná v sekcii Hot Line 9 na kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti ESC 2023 v Amsterdame.

Optimálna antikoagulačná stratégia pre pacientov s nádorovým ochorením s izolovanou distálnou DVT však v súčasnosti nie je stanovená. ONCO DVT bola prvou randomizovanou štúdiou, ktorá porovnávala dve rôzne dĺžky liečby perorálnym inhibítorom faktora Xa edoxabanom u izolovanej distálnej DVT u pacientov s nádormi, a súčasne podľa autorov prvou a jedinou randomizovanou štúdiou, ktorá preukázala nadradenosť dlhšieho trvania antikoagulačnej liečby nad kratším trvaním pre zníženie počtu trombotických príhod u onkologických pacientov s izolovanou distálnou DVT.

Do štúdie bolo zaradených 604 pacientov zo 60 inštitúcií v Japonsku. Najčastejšie malignity:

  • karcinóm vaječníkov  14 %
  • karcinóm maternice  13 %
  • karcinóm pľúc  11 %

Primárnym cieľom bola symptomatická recidivujúca žilová tromboembólia (VTE) alebo úmrtie v súvislosti s VTE po 12 mesacoch.

Očakáva sa, že výsledky zmenia klinické odporúčania v oblasti kardioonkológie.

Odporúčané