Preskočiť na obsah

Pacienti s infarktom, ktorí rozpoznali symptómy, mali nižšiu nemocničnú mortalitu

infarkt
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Edukácia o príznakoch infarktu môže mať dopad na úmrtnosť. Podľa výskumu prezentovaného na kongrese ESC 2023 je rozpoznanie príznakov srdcového infarktu spojené s rýchlejšou život zachraňujúcou liečbou a nižšou nemocničnou mortalitou. Pritom celkovo len niečo cez polovica (52,4 %) pacientov rozpoznala príznaky infarktu myokardu. Zatiaľ čo bolesť na hrudi si s infarktom spojilo 92,9 percenta pacientov, ostatné príznaky infarktu prevažne nepoznali.

„Väčšina pacientov dokázala identifikovať bolesť na hrudi, ale menej než jedna tretina rozpoznala ostatné príznaky,“ uviedol autor štúdie Dr. Kyehwan Kim z Gyeongsang National University Hospital, Jinju, Kórejská republika. „Pacienti s opakovaným srdcovým infarktom poznali symptómy lepšie než pacienti s prvou príhodou, ale rozpoznanie bolo nízke v oboch skupinách,“ podotkol.

Príznaky infarktu môžu zahŕňať bolesť na hrudi vyžarujúcu bolesť do rúk, čeľusti a krku, závrat, studený pot, dýchavičnosť, pocit nevoľnosti a stratu vedomia. K prežitiu a úplnému uzdraveniu je dôležité okamžite zavolať záchrannú službu a získať včasnú liečbu. Táto štúdia skúmala súvislosť medzi rozpoznaním symptómov, dobou do liečby a klinickými výsledkami.

Štúdia použila dáta z KRAMI-RCC, registra pacientov s infarktom myokardu v Kórejskej republike. Vyškolené sestry sa pýtali pacientov, či rozpoznali nasledujúce príznaky infarktu myokardu: 1) bolesť na hrudi, 2) dýchavičnosť, 3) studený pot, 4) bolesť vyžarujúcu do sánky, ramena alebo ruky, 5) závrat/vertigo/točenie hlavy/strata vedomia a 6) bolesť žalúdku.

Štúdia zahŕňala 11 894 pacientov s infarktom myokardu, z ktorých 10 623 (90,4 %) malo infarkt myokardu prvýkrát a 1 136 (9,6 %) malo opakovanú príhodu. Z 1 136 pacientov s opakovanou príhodou ich bolo 118 vylúčených kvôli chýbajúcim údajom, na analýzu zostalo 1 018 pacientov.

Vedci porovnávali dobu do zahájenia liečby a výsledky medzi týmito dvoma skupinami. Asi 57,4 % pacientov, ktorí správne identifikovali príznaky infarktu myokardu, sa dostalo liečby k otvoreniu tepien a obnoveniu prietoku krvi do dvoch hodín v porovnaní s iba 47,2 % tých, ktorí príznaky nerozpoznali. Pacienti, ktorí rozpoznali príznaky, mali nižšiu hospitalizačnú úmrtnosť (1,5 %) v porovnaní s tými, ktorí nedokázali identifikovať príznaky srdcového infarktu (6,7 %). Skupina, ktorá nedokázala rozpoznať príznaky, mala častejší výskyt kardiogénneho šoku a srdcového zlyhania.

Rozpoznanie symptómov súviselo s okamžitým prijatím v regionálnych kardiovaskulárnych centrách (57 % vs. 47 %). Nemocničná úmrtnosť v skupine, ktorá nerozpoznala symptómy, bola vyššia o 6,7 %.

Celkovo len niečo viac ako polovica (52,3 %) pacientov rozpoznala príznaky infarktu myokardu. Väčšina pacientov (92,9 %) dokázala identifikovať bolesť na hrudi ako príznak infarktu myokardu, zatiaľ čo približne jedna tretina rozpoznala dýchavičnosť (32,1 %) a studený pot (31,4 %). Viac než štvrtina rozpoznala vyžarujúcu bolesť (27,4 %), zatiaľ čo iba 7,5 % identifikovalo vertigo/točenie hlavy/stratu vedomia a 1,3 % poznalo bolesť žalúdku.

Muži častejšie rozpoznali symptómy než ženy (79,3 % mužov vs. 69,0 % žien identifikovalo symptómy). Častejšie rozpoznali symptómy infarktu tí pacienti, ktorí boli mladší, mali vyššie vzdelanie a žili s partnerom.

„Zistenia naznačujú, že je potrebné poučiť širokú verejnosť o príznakoch, ktoré by mali viesť k zavolaniu záchrannej služby. V našej štúdii mali pacienti, ktorí poznali príznaky infarktu, väčšiu pravdepodobnosť toho, že rýchlo dostanú liečbu a následne aj prežijú. Obzvlášť ženám, starším pacientom, osobám s nízkym vzdelaním a ľuďom žijúcim osamote môže prospieť, keď sa naučia rozpoznať príznaky, na ktoré si dávať pozor,“ uviedol Dr. Kim.

Zdieľajte článok

Odporúčané