Preskočiť na obsah

Paliatívna starostlivosť o pacientov so srdcovým zlyhaním

paliativa
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Aj osoby s orgánovým zlyhaním potrebujú paliatívnu starostlivosť. V porovnaní s onkologickými pacientmi je ale u nich zvyčajne zložitejšie rozhodnúť, kedy je vhodný čas na jej zahájenie.

Paliatívna starostlivosť má tiež včasnú fázu, ktorá by mala byť poskytovaná súbežne s kuratívnou starostlivosťou. Pri posúdení, pre koho je paliatívna starostlivosť vhodná, pomáha odpovedať si na otázku, či by bolo prekvapením, keby daný pacient do šiestich mesiacov zomrel. Pokiaľ nebolo, ide o pacienta vhodného pre paliatívnu starostlivosť.

Špecifické je prípadné rozhodnutie o deaktivácii defibrilačnej funkcie kardiovertera-defibrilátora (ICD) u pacienta v terminálnej fáze života. Vodidlom môže byť odborné odporúčanie a podmienkou je nielen prospech pacienta, ale tiež jeho súhlas, prípadne súhlas zastupujúcej osoby.

Zdroj: Blok pracovní skupiny KardioTech na XXXI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti, květen, Brno. https://cks23.ckstv.cz

Odporúčané

Editoriál

9. 5. 2022

To, ako teraz vyzerá pregraduálna výchova lekárov, ovplyvní klinickú prax a kvalitu starostlivosti s odstupom desiatich, pätnástich rokov. Prinášame…

Editoriál

19. 9. 2023

Obezita a nadhmotnosť sú spojené s mnohými závažnými chronickými ochoreniami, Slovensko pritom patrí medzi krajiny s najvyššou mierou obezity a…