Preskočiť na obsah

Perorálne antikoagulanciá a abnormálne silná menštruácia

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Podľa medzinárodnej multicentrickej, prospektívnej štúdie TEAM-VTE sa u dvoch z troch žien vo veku 18 – 50 rokov, ktoré boli liečené perorálnymi antikoagulanciami pre akútny žilový tromboembolizmus (VTE), objavila v nasledujúcich mesiacoch abnormálne silná menštruácia.

Silné menštruačné krvácanie bolo navyše spojené aj so znateľným zhoršením kvality života, najmä u žien, ktoré sa s ním predtým nestretli.

Do štúdie bolo zaradených celkovo 98 žien krátko po stanovení diagnózy VTE a zahájení liečby, avšak pred ďalším menštruačným cyklom.

Hlboká žilová trombóza (HŽT) a pľúcna embólia (PE) boli diagnostikované u 46 %, resp. 34 % účastníčok; 20 % malo tak HŽT, ako aj PE. Najčastejšími vyvolávajúcimi faktormi trombózy bolo užívanie perorálnej antikoncepcie a hormonálnej terapie.

Podľa autorov štúdie sa abnormálne maternicové krvácanie u žien užívajúcich antikoagulanciá vyskytuje častejšie, ako sa očakávalo. Ich štúdia je vôbec prvá, ktorá poskytuje presné hodnotenie rizika a rozsahu abnormálneho menštruačného krvácania u žien užívajúcich antikoagulanciá k liečbe VTE.

V súčasnosti neexistujú žiadne odporúčania alebo pokyny pre hodnotenie menštruačného krvácania po zahájení užívania antikoagulancií.

Na základe definícií stanovených v štúdii malo 66 % žien niekedy počas sledovaného obdobia abnormálne silné maternicové krvácanie. Len jedna z troch žien (32 %) podstúpila liečbu abnormálneho maternicového krvácania.

Zdroj: https://www.hematology.org/newsroom/press-releases/2022/menstrual-bleeding-worsens-after-starting-blood-thinners

Zdieľajte článok

Odporúčané

Zápal apendixu po klozapíne

8. 4. 2024

V poslednej dobe bolo referované o spojitosti medzi apendicitídou a klozapínom. Avšak túto spojitosť skúmalo málo iných štúdií, existujú skôr iba…