Preskočiť na obsah

Pitie kávy je spojené s predĺžením dĺžky života

iStock-1349239413
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Podľa výskumu, ktorý bol zverejnený v European Journal of Preventive Cardiology, je pitie dvoch až troch šálok kávy denne spojené s dlhšou dĺžkou života a nižším rizikom kardiovaskulárních (KV) ochorení v porovnaní s vyhýbaním sa pitiu kávy.

Štúdia skúmala súvislosti medzi druhmi kávy a výskytom arytmií, KV ochorení (ICHS, kongestívneho zlyhania srdca, iCMP) a úmrtí na základe údajov z britskej Biobanky od 450 000 osôb vo veku 40 až 69 rokov. Priemerný čas sledovania bol 12,5 roka.

Výsledky sa týkali mletých, instantných aj bezkofeínových druhov. Všetky tieto kávy boli v štúdii spojené s rovnocenným znížením výskytu KV ochorení a úmrtí na KV ochorenia alebo z akejkoľvek príčiny. Výsledky teda naznačujú, že mierna až stredná konzumácia mletej kávy, ako je napr. espresso alebo filtrovaná káva, instantnej a bezkofeínovej kávy, by mala byť považovaná za súčasť zdravého životného štýlu.

Najväčšie zníženie rizika bolo u dvoch až troch šálok denne, ktoré boli v porovnaní so žiadnym pitím kávy spojené s nižšou pravdepodobnosťou úmrtia u bezkofeínovej, mletej a instantnej prípravy o 14 %, 27 % a 11 %.

Mletá a instantná káva, ale nie káva bez kofeínu boli spojené so znížením výskytu arytmií vrátane fibrilácie predsiení. V porovnaní s osobami, ktoré nepili kávu, boli najnižšie riziká pozorované u štyroch až piatich šálok denne v prípade mletej kávy a dvoch až troch šálok denne v prípade instantnej kávy, u ktorých sa riziko znížilo o 17 %, resp. 12 %.

Zdroj: Chieng D, Canovas R, Segan L, et al. The impact of coffee subtypes on incident cardiovascular disease, arrhythmias, and mortality: long-term outcomes from the UK Biobank. Eur J Prev Cardiol 2022. doi:10.1093/eurjpc/zwac189.

Zdieľajte článok

Odporúčané