Preskočiť na obsah

Plán obnovy a investície do nemocníc: čo bude ďalej

nemocnice Bratislava-Ružinov
Foto: Shutterstock

Oneskorený projekt nemocnice Rázsochy v Bratislave nemôže byť financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Možnosť dotácie tak novo dostala výstavba nového nemocničného areálu v Banskej Bystrici, ktorý bude mať 770 lôžok.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič začiatkom mesiaca oznámil, že projekt výstavby bratislavskej nemocnice Rázsochy sa nebude môcť financovať z plánu obnovy, ale že sa bude financovať zo štátneho rozpočtu.

K zmenám bolo potrebné pristúpiť aj v prípade nemocnice v Martine vzhľadom na neúspešné verejné obstarávania na jej výstavbu. Nemocnica by sa tak nemala zo zdrojov z plánu obnovy postaviť v úrovni full fit out, ale iba do úrovne shell&core, teda hrubá stavba.

Vláda preto aktualizovala plán obnovy v oblasti nové siete nemocníc. Spolu s tým bol posunutý míľnik sprístupnenia lôžok z konca roku 2025 na druhý kvartál 2026.

Pôvodný plán obnovy mal pre Rázsochy vyčlenených 281 miliónov eur. Pre novú budovu nemocnice v Martine bolo povodne určených 330 miliónov eur. Týchto 611 miliónov eur má nove ísť na zmenený projekt v Martine a na projekt nemocnice v Banskej Bystrici.

Nový areál  FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici novo dostane peniaze z plánu obnovy na výstavbu nových budov. Schválila to vláda. Výstavba sa má rovnako ako v prípade martinskej univerzitnej nemocnice realizovať do úrovne hrubej stavby.

„Projekt výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je z pohľadu realizovateľnosti najvhodnejší kandidát na plnenie cieľa (dodanie nemocničných lôžok),“ dodal rezort zdravotníctva.

Minister Palkovič po rokovaní vlády priblížil, že v Banskej Bystrici sa bude časť nemocnice búrať a časť stavať. Deklaroval, že vypracovaný bude logistický projekt pri búraní, aby sa naplánovalo aj presmerovanie pacientov a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková vysvetlila, že nemocnice sa budú financovať kombináciou zdrojov z plánu obnovy, z výziev i zo štátneho rozpočtu.

Pri výbere projektov sa podľa slov Vašákovej nepozerali na to, čo je najviac potrebné, ale zamerali sa na to, čo sa dá ešte stihnúť financovať z plánu obnovy. Vicepremiérka ozrejmila, že hlavnými parametrami boli čas, počet lôžok a rozpočet.

Príprava trvá už dva roky

Prvé stavebné práce na novej nemocnici v priestoroch súčasného areálu FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici by sa mali začať koncom roka 2024. V najbližšom období čaká FNsP príprava procesov verejného obstarávania a územného konania, priblížila pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR) jej hovorkyňa Ružena Maťašeje.

„Investícia do komplexnej výstavby nemocnice je podľa aktuálne spracovaného stupňa dokumentácie do úrovne full fit out odhadovaná v hodnote približne 450 miliónov eur. Počíta sa s celkovou kapacitou 830 lôžok, pričom 770 lôžok bude v novom areáli, zvyšné lôžka patria II. psychiatrickej klinike SZU, ktorá bude naďalej situovaná v starom nemocničnom areáli,“ vysvetlila Maťašeje.

„Rooseveltova nemocnica pristupuje k príležitosti, ktorú dostala, s obrovským rešpektom. Je nám jasné, že cesta, ktorou sme išli doposiaľ, nebola ľahká, avšak to, čo nás čaká v kontexte prípravných prác, nebude o nič ľahšie. Je to cesta výziev a je našou úlohou urobiť všetko pre to, aby sme posunuli nemocnicu ďalej,“ konštatovala pre TASR riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková s tým, že nová nemocnica je navrhnutá tak, aby zahŕňala trendy poskytovania zdravotnej starostlivosti v 21. storočí.

Podľa Maťašeje výstavba poskytovanie zdravotnej starostlivosti neobmedzí. Lôžková a poliklinická časť, urgentný príjem a operačné sály budú v plnej prevádzke až do odovzdania novej stavby. Mierne sa skomplikuje len logistika a prístup do areálu. Výstavba bude zahŕňať stavbu hlavnej budovy nemocnice, budovu infekčných disciplín a technických prevádzok.

„Základnou myšlienkou celého nami pripravovaného projektu je centralizácia zdravotníckych prevádzok do funkčného celku s optimalizáciou väzieb zdravotníckej starostlivosti, pohybu pacientov, personálu, prevádzkových tokov v oblasti zásobovania nemocnice a k tomu potrebný a nevyhnutný rozvoj technického zázemia a infraštruktúry. Centrom pozornosti sa stane pacient, jeho zdravie, bezpečnosť a pohodlie,“ zdôraznila Lapuníková.

Podľa primátora Banskej Bystrice Jána Noska ide o najväčšiu investíciu v histórii mesta pod Urpínom. Riaditeľka, jej tím a zamestnanci magistrátu na príprave tohto projektu participujú takmer už dva roky. „Mesto bude naďalej poskytovať maximálnu súčinnosť, aby sa celý projekt vydaril,“ dodal Nosko na sociálnej sieti.

V Martine veria v dokončenie stavby o dva roky neskôr

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) chce vyhlásiť nové verejné obstarávanie na stavbu novej univerzitnej nemocnice najneskôr do konca augusta 2023. Dokončenie hrubej stavby je naplánované na júl 2026, celkové dokončenie na začiatok roku 2028. Na brífingu v UNM o tom informovali riaditeľ UNM Ivan Kocan a projektová manažérka novej martinskej nemocnice Martina Antošová.

Celkové náklady na stavbu novej nemocnice sú podľa Antošovej 330 miliónov eur bez DPH, cena hrubej stavby sa navýšila zhruba o 16 miliónov eur na 256 miliónov eur bez DPH. „Zaktualizujeme štátnu expertízu, potrebnú pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Pokiaľ tam vzniknú ešte nejaké náklady, započítajú sa do predpokladanej hodnoty zákazky,“ uviedla Antošová.

Riaditeľ UNM doplnil, že na Ministerstve zdravotníctva SR podrobne vysvetlili časový harmonogram i veci naplánované v projekte. „S tým, že vzhľadom na neúspešné verejné obstarávanie budeme musieť posunúť míľniky a prestaviť celý proces. Som rád, že vláda opätovne odobrila pokračovanie projektu. Verím, že sa nám ho podarí úspešne uviesť do praxe,“ povedal.

Nové verejné obstarávanie vyhlásia podľa projektovej manažérky opäť na kompletnú stavbu. „Posunuli sme celú dobu výstavby o 12 mesiacov. To znamená, že spoločnosti budú mať na realizáciu zhruba 48 mesiacov bez kolaudácie a preberania. Na to sme si nechali ešte minimálne šesť mesiacov, preto sme posunuli termín až do roku 2028. V materiáli, ktorý išiel na vládu, bola odsúhlasená celá stavba. Z plánu obnovy bol odsúhlasený míľnik hrubá stavba, ďalej je tam uvedené, že projekt bude dofinancovaný zo štátneho rozpočtu a Operačného programu Slovensko,“ priblížila Antošová.

Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok.

Bardejovská nemocnica plánuje rekonštrukciu a prístavbu za 12,5 milióna eur

V máji ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvy na čerpanie peňazí z plánu obnovy na modernizáciu so siedmimi nemocnicami, boli to nemocnice v Poprade, Leviciach, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, Skalici, Zvolene a Bojniciach.

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove bude realizovať prístavbu, rekonštrukciu viacerých oddelení a vytvorenie ambulancie. Poskytnutá suma predstavuje 11,5 milióna eur s DPH a vyvolaná investícia zo strany nemocnice bude na úrovni približne milión eur.

Výsledkom projektu bude prístavba k hlavnému monobloku, rekonštrukcia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie s pracoviskom jednodňovej zdravotnej starostlivosti, interného a geriatrického oddelenia a vytvorenie infektologickej ambulancie.

„Do konca marca 2024 musíme dokončiť výber dodávateľa a celá stavba s funkčnosťou musí byť dokončená do konca júna 2026. Pokiaľ bude proces verejného obstarávania dokončený do prvého kvartálu 2024, tak si myslíme, a je to aj po konzultácii s projektantmi, stavbármi a podobne, že projekt sa podarí a do konca júna 2026 sa to stihne,“ uviedol riaditeľ nemocnice Marián Petko a doplnil, že ak by termín nestihli, museli by peniaze vrátiť.

Jedným z benefitov pre pacientov budú jedno- a dvojlôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením. Ďalším benefitom bude podľa riaditeľa vyšší počet operácií, čo znamená, že pacienti sa na ňu dostanú skôr.

„Teraz robíme artroskopie a v roku 2026 je predpoklad, a tak to aj má byť, že budeme robiť aj totálne endoprotézy. Ďalej v ľahších operačných výkonoch, týka sa to chirurgie, traumatológie, ortopédie nebude musieť pacient ležať v nemocnici, ale príde na jednodňovku,“ doplnil Petko.

Bardejovská nemocnica je zaradená do druhej úrovne a má spádovú oblasť 105 000 obyvateľov. Podľa riaditeľa už spĺňajú všetky kritériá, musia rozvinúť ortopédiu. Nedostatok lekárov v jednotlivých odboroch riešia systémovo dlhodobo a situácia v nemocnici je aktuálne stabilizovaná.

„Chceme prijať pre ortopédiu minimálne dvoch lekárov. Výhľadovo vychádzajúc z európskej skúsenosti sa ukazuje, že väčším problémom začínajú byť sestry. Zaoberáme sa aj touto oblasťou,“ vysvetlil Petko s tým, že aktuálne má nemocnica 800 zamestnancov.

Zdieľajte článok

Odporúčané