Preskočiť na obsah

Podmienky preplácania moderných inovatívnych liekov sa majú zmeniť

tablety
Foto: Shutterstock

Vláda odobrila zmeny v preplácaní drahých moderných liekov z verejného zdravotného poistenia. Pacientom by ich tak po novom neschvaľovali zdravotné poisťovne na výnimky, ale boli štandardne hradené. Posúdenie nákladovej efektívnosti inovatívnych liekov pri ich vstupe na slovenský trh sa má naviazať na hrubý domáci produkt (HDP). Má sa tiež zmeniť spôsob vyjednávania s ich výrobcami. Zmeny prináša novela o rozsahu a podmienkach úhrady liekov z dielne ministerstva zdravotníctva. Rezort už pri predstavení návrhu upozornil, že väčšina nových a inovatívnych liekov na Slovensku je pacientom hradená v tzv. výnimkovom režime, v ktorom je na posúdenie zdravotnej poisťovne, či liek uhradí a v akej výške. Čistý dosah na štátny rozpočet by mal byť podľa jeho slov na budúci rok asi 49,9 milióna eur. Aktuálne je vo výnimkovom režime minimálne 50 onkologických liekov, ktoré budú z pohľadu zaradenia do kategorizácie prioritné.

Má tak dochádzať k markantným rozdielom v prístupe pacientov k liečbe. Podporiť ich presun z tzv. výnimkového režimu do režimu kategorizácie bolo nevyhnutné aj preto, lebo liek je z prostriedkov verejného zdravotníckeho poistenia bez akýchkoľvek rozdielov hradený všetkými zdravotníckymi poisťovňami, iba ak je zaradený v zozname kategorizovaných liekov. Novela má tiež priniesť efektívnejší proces uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrad liekov. Podľa ministerstva sa síce možnosť uzatvárať dohody medzi výrobcami a zdravotníckymi poisťovňami zaviedla, ale v praxi sa ich uzavrelo málo. Dohody chce s výrobcami uzatvárať štát. Ak lieky nesplnia ekonomické podmienky na ich zaradenie do systému verejných úhrad, na trh budú môcť vstúpiť, keď sa na podmienkach vstupu dohodnú so štátom. Novela zákona má v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidentky nadobudnúť účinnosť 1. augusta. Niektoré ustanovenia majú začať platiť neskôr.

Zdroj: tasr.sk

Zdieľajte článok

Odporúčané