Preskočiť na obsah

Potenciálna škodlivosť vitamínu C pri liečbe pacientov so septickým šokom

sepse
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

V roku 2017 naznačili skúsenosti z jedného centra, publikované v časopise Chest, dramaticky nižšiu úmrtnosť u pacientov so sepsou, ktorí boli liečení vitamínom C, thiamínom a steroidmi.

Následné randomizované štúdie prínos tohto mixu nepotvrdili. Steroidy síce skracujú čas trvania refraktérneho šoku – bez jasného vplyvu na mortalitu, avšak otázky ohľadom prínosu vitamínu C a thiamínu zostávajú.

Medzinárodný tím preto randomizoval 863 pacientov so septickým šokom, ktorí boli pri zaradení do štúdie na vazopresoroch, aby počas 24 hodín od prijatia na JIS dostávali buď intravenózny vitamín  alebo placebo.

Po 28 dňoch bol kombinovaný výsledok úmrtia alebo pretrvávajúce orgánové dysfunkcie významne vyššie v skupine liečenej vitamínom C (44 % oproti 39 %). Ani jeden z jednotlivých výsledkov sa významne nelíšil a úmrtnosť v oboch skupinách bola po 6 mesiacoch podobná.

Výsledky tejto rozsiahlej štúdie by mali zastaviť rutinné používanie vitamínu C k liečbe pacientov so septickým šokom.

Zdroj: Lamontagne F et al. Intravenous vitamin C in adults with sepsis in the intensive care unit. N Engl J Med 2022 Jun 15; 386:2387.

Zdieľajte článok

Odporúčané