Preskočiť na obsah

Pramipexol naznačuje novú liečbu porúch apetítu u rôznych chorôb

senior, nechutenství, jídlo
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Talianski neurológovia Elisa Mantovaniová a Stefano Tamburin z univerzitných pracovísk vo Verone si položili otázku, či stimulácia receptoru D2/D3 pripraví cestu pre nový liečebný cieľ – poruchy apetítu u Parkinsonovej choroby a iných stavov. Odpovedajú na ňu vo svojom komentári, ktorý vyšiel v odbornom časopise International Journal of Neuropsychopharmacology.

Chemosenzorická dysfunkcia (napríklad čuch a chuť) je bežná u degeneratívnych (napríklad Parkinsonova a Alzheimerova choroba alebo iné demencie), psychiatrických (napríklad depresia, bipolárne poruchy a iné stavy) a postinfekčných (napríklad long covid) chorôb a v starobe. Napriek dopadu na kvalitu života pacientov doposiaľ neexistuje žiadna zavedená liečba pre poruchy apetítu.

Nedávna správa o účinku pramipexolu, agonistu receptoru D2/D3, na apetít u zdravých účastníkov štúdie poskytuje podporu pre nový potenciálny liečebný cieľ pre poruchu apetítu. Pramipexol bude testovaný v budúcich randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách naprieč niekoľkými populáciami referujúcimi o príznakoch poruchy apetítu.   

Zdroj: Mantovani E, Tamburin S. D2/D3 receptor agonism: paving the way for a new therapeutic target for taste disorders in Parkinson’s disease and other conditions? Int J Neuropsychopharmacol 2022;25:933–935.

Zdieľajte článok

Odporúčané