Preskočiť na obsah

Pravidelné užívanie paracetamolu spojené s novým začiatkom demencie u staršej populácie

Female drinking from a glass of water
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Hoci sú možné účinky a nepriaznivé účinky paracetamolu a ibuprofénu na demenciu významné z hľadiska globálne klinického a verejného zdravia, doposiaľ zostáva neurčitý vzťah paracetamolu a ibuprofénu k prípadnej demencii.

Autori si dali za cieľ zhodnotiť prípadnú spojitosť pravidelného užívania ibuprofénu a paracetamolu s novým vznikom demencie u staršej populácie.

Táto štúdia zahrnula 212 968 účastníkov vo veku 60 rokov a viac s dostupnými údajmi o užívaní ibuprofénu a paracetamolu a bez demencie na začiatku štúdie. Primárnym výsledkom bol nový začiatok demencie zo všetkých príčin. Sekundárne výsledky zahrnuli nové začiatky Alzheimerovej choroby a vaskulárne demencie (štatisticky nevýznamné).

Počas dvanásťročného sledovania u 6 407 účastníkov (3 %) novo vznikla demencia zo všetkých príčin. Účastníci pravidelne užívajúci paracetamol mali významne vyššie riziko nového vzniku demencie zo všetkých príčin (18 %) v porovnaní s tými, ktorí paracetamol neužívali. Avšak nebola významná spojitosť medzi pravidelným užívaním ibuprofénu a novým vznikom demencie zo všetkých príčin (užívatelia vs. neužívatelia).

Závery: Pravidelné užívanie paracetamolu, ale nie ibuprofénu, bolo spojené s významne vyšším rizikom nového vzniku demencie u staršej populácie bez ohľadu na genetické riziká pre demenciu.

Zdroj: Zhang Y, Zhou C, Yang S, et al. Association of regular use of ibuprofen and paracetamol, genetic susceptibility, and new onset of dementia in the old population. Gen Hosp Psychiatre. 2023 Sep–Oct:84:226–233.

Zdieľajte článok

Odporúčané