Preskočiť na obsah

Prechádzať na novšie antikoagulanciá u krehkých starších osôb s fibriláciou predsiení?

Foto ESC

Prechod z liečby antagonistom vitamínu K (VKA) na perorálne antikoagulanciá (NOAC) je u krehkých starších pacientov s fibriláciou predsiení spojený s väčším počtom krvácavých komplikácií v porovnaní s pokračovaním liečby VKA. Ukázali to výsledky štúdie, prezentované na kongrese ESC 2023.

U novo diagnostikovaných pacientov s fibriláciou predsiení sú NOAC v prevencii cievnej mozgovej príhody uprednostňované pred VKA. U pacientov s fibriláciou predsiení, ktorí už užívajú VKA, sa odporúča zvážiť prechod na NOAC, najmä pokiaľ nie je čas v terapeutickom rozpätí dobre kontrolovaný napriek dobrej adherencii.

Teraz holandská štúdia FRAIL-AF ukázala, že zmena liečby z VKA na NOAC u krehkých starších pacientov s fibriláciou predsiení bola spojená s väčším počtom krvácavých komplikácií v porovnaní s pokračovaním v liečbe VKA. Toto vyššie riziko krvácania u NOAC nebolo kompenzované nižším rizikom tromboembolických príhod.

Pacienti boli starší ako 75 rokov, mali skóre Groningenského indikátora krehkosti 3 alebo vyššie a boli liečení v centre.

Čas sledovania bol 12 mesiacov, v období od januára 2018 do apríla 2022 bolo randomizovaných celkovo 1 330 pacientov. Priemerný vek bol 83 rokov a 38,8 % tvorili ženy.

Po 163 primárnych cieľových príhodách (101 v ramene so switchom, 62 v ramene s VKA) bola štúdia zastavená pre neúčelnosť.

Zdieľajte článok

Odporúčané