Preskočiť na obsah

Predčasná menopauza je spojená so zvýšeným rizikom srdcových problémov

iStock-909346810
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Podľa štúdie zverejnenej 1. augusta 2022 v časopise Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) European Heart Journal menopauza vo veku pred 40. rokom je spojená so zvýšeným rizikom srdcového zlyhania a fibriláciou predsiení.

Táto štúdia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 1,4 milióna žien, zistila, že čím mladší je vek začiatku menopauzy, tým vyššie je riziko novovzniknutého srdcového zlyhania a fibrilácie predsiení. „Ženy s predčasnou menopauzou by si mali byť vedomé toho, že u nich môže byť väčšia pravdepodobnosť rozvoja srdcového zlyhania alebo fibrilácie predsiení ako u ich vrstovníčok,“ upozornila autorka štúdie doktorka Ga Eun Nam z Korea University College of Medicine v juhokórejskom Soule. Podľa nej môže byť toto zistenie dobrou motiváciou ku zlepšeniu návykov životného štýlu, o ktorých je známe, že sú spojené so srdcovými chorobami, teda najmä prestať fajčiť a pravidelne cvičiť.

Kardiovaskulárne ochorenie sa u žien zvyčajne vyskytuje až o desať rokov neskôr ako u mužov. Predpokladá sa, že ženy pred menopauzou profitujú z ochranného účinku estrogénu na kardiovaskulárny systém. Ukončenie menštruácie a následný pokles koncentrácie estrogénu môže následne spôsobiť, že ženy budú náchylnejšie na kardiovaskulárne ochorenia.

Predčasná menopauza postihuje jedno percento žien vo veku do 40 rokov. Predchádzajúce štúdie našli celkovú súvislosť medzi predčasnou (pred dosiahnutím veku 40 rokov) a včasnou (pred 45. rokom) menopauzou a kardiovaskulárnym ochorením, ale konkrétne dôkazy o srdcovom zlyhaní alebo fibrilácii predsiení boli doposiaľ obmedzené. Táto štúdia preto skúmala súvislosti medzi predčasnou menopauzou, vekom v menopauze a srdcovým zlyhaním a fibriláciou predsiení.

Údaje boli získané z kórejského národného systému zdravotného poistenia (NHIS), ktorý poskytuje zdravotný skríning aspoň každé dva roky a zahŕňa 97 percent populácie. Štúdia zahŕňala 1 401 175 postmenopauzálnych žien vo veku 30 rokov a starších, ktoré absolvovali zdravotnú prehliadku NHIS v roku 2009. Účastníčky boli do konca roku 2018 sledované pre novo vzniknuté srdcové zlyhanie a fibriláciu predsiení. V rámci sledovania boli zhromaždené informácie o demografii, zdravotnom chovaní a reprodukčných faktoroch vrátane veku v menopauze a užívania hormonálnej substitučnej terapie (HRT). Vek v menopauze bol kategorizovaný ako menej ako 40 rokov, 40 až 44 rokov, 45 až 49 a 50 rokov alebo starší. Predčasná menopauza bola definovaná ako posledná menštruácia pred dosiahnutím veku 40 rokov.

Celkovo 28 111 (2 %) účastníčok malo v anamnéze predčasnú menopauzu. U týchto žien bol priemerný vek začiatku menopauzy 36,7 roka. Priemerný vek pri zaradení do štúdie u žien s predčasnou menopauzou v anamnéze a bez nej bol 60 a 61,5 roka. Počas priemerného obdobia sledovania 9,1 roka sa u 42 699 (3,0 %) žien rozvinulo srdcové zlyhanie a u 44 834 (3,2 %) žien sa rozvinula fibrilácia predsiení.

Vedci analyzovali súvislosť medzi anamnézou predčasnej menopauzy a incidenciou srdcového zlyhania a fibrilácie predsiení po úprave vzhľadom na vek, fajčenie, konzumáciu alkoholu, fyzickú aktivitu, index telesnej hmotnosti, hypertenziu, diabetu 2. typu, dyslipidémiu, chronické ochorenie obličiek, ischemickú chorobu srdca, HRT a vek pri menarché. Ženy, ktoré prekonali predčasnú menopauzu, mali o 33 percent vyššie riziko srdcového zlyhania a o deväť percent vyššie riziko fibrilácie predsiení v porovnaní s tými, u ktorých menopauza nastala neskôr.

Vedci potom analyzovali súvislosti medzi vekom v menopauze a výskytom srdcového zlyhania a fibrilácie predsiení po úprave na rovnaké faktory ako v predchádzajúcich analýzach. Riziko srdcového zlyhania sa zvyšovalo so znižujúcim sa vekom v menopauze. V porovnaní so ženami vo veku 50 rokov a viac v menopauze mali ženy vo veku 45 až 49 rokov, 40 až 44 rokov a mladšie ako 40 rokov v menopauze o 11 percent, 23 percent a 39 percent vyššie riziko srdcového zlyhania. Podobne sa riziko výskytu fibrilácie predsiení zvyšovalo so znižujúcim sa vekom v menopauze, pričom riziko bolo vyššie o štyri percentá, o 10 percent a o 11 percent u žien, u ktorých nastala menopauza vo veku 45 až 49 rokov, 40 až 44 rokov a mladších ako 40 rokov (v tomto poradí), v porovnaní so ženami, ktorých menopauza začala vo veku 50 rokoch a neskôr.

Podľa autorov štúdie môže súvislosť medzi vekom, kedy začala menopauza, srdcovým zlyhaním a fibriláciou predsiení vysvetliť niekoľko faktorov. K tým hlavným patrí pokles koncentrácie estrogénu a zmeny v rozložení telesného tuku.

„Mylná predstava, že srdcové ochorenie postihuje predovšetkým mužov, znamenala, že rizikové faktory špecifické pre pohlavie boli do značnej miery ignorované. Teraz sa zhromažďujú dôkazy, že menopauza pred 40. rokom života môže zvýšiť pravdepodobnosť srdcových ochorení v neskoršom veku. Naša štúdia ukazuje, že pri hodnotení budúcej pravdepodobnosti srdcového zlyhania a fibrilácie predsiení by mala byť okrem tradičných rizikových faktorov, ako je fajčenie, bežne zvažovaná aj reprodukčná anamnéza,“ uzavrela doktorka Nam.

Vyšlo v tribune.cz

Zdieľajte článok

Odporúčané