Preskočiť na obsah

Predchádzajú vyššie dávky inhalačných kortikosteroidov exacerbáciám astmy?

iStock-1223272474
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Odporúčanie pre astmu radí postupné zvyšovanie dávok inhalačných kortikosteroidov (IKS) v závislosti od závažnosti a kontroly ochorenia. Vyššie dávky IKS sú však spojené s nežiaducimi účinkami a nie je jasné, či skutočne zlepšujú výsledky pacientov s astmou.

Analýza kohortovej britskej štúdie so 70 000 dospievajúcimi a dospelými pacientmi sa to rozhodla zistiť – skúmala vplyv zvyšovania dávok IKS zo stredných na vysoké.

V analýze upravenej podľa závažnosti astmy bol čas do prvej exacerbácie skutočne významne kratší u pacientov, ktorí prešli na vysoké dávky IKS, ako u tých, ktorí zostali na stredných dávkach IKS (2 roky vs. 2,7 roka).

Celkovo sa však exacerbácia a potreba podania antibiotík vyskytovali významne častejšie v skupine, ktorá prešla na vyššiu dávku; tieto rozdiely boli pozorované bez ohľadu na prítomnosť eozinofílie alebo dodržiavania medikácie. V reálnom prostredí teda môžu vyššie dávky IKS v skutočnosti zhoršiť výsledky astmy.

Nie je jasné, prečo boli vyššie dávky IKS spojené s horšími výsledkami liečby astmy.

Možné príčiny sú reziduálne skreslenie dát, väčšie riziko respiračných infekcií pri vyšších dávkach.

Lepšie postupy by mohli najprv riešiť adherenciu, techniku inhalácie, obezitu, liečbu úzkosti. Potom udržiavacie dávky IKS.

Zdroj: Pavord ID, et al. Effect of stepping up to high-dose inhaled corticosteroids in patients with asthma: UK database study. J Allergy Clin Immunol Pract 2023 Feb; 11: 532.

Zdieľajte článok

Odporúčané