Preskočiť na obsah

Predsedníčka Mladých praktikov Kováčová: Vytvorme miesta v ambulanciách pre lekárky s deťmi

MUDr.-Katarina-Kovacova-400x534
MUDr. Katarína Kováčová, MPH, predsedníčka Mladých praktikov Foto: Mladí praktici

Otázky Medical Tribune

  • Ako zlepšiť podporu všeobecných lekárov a pediatrov a zvýšiť ich dostupnosť? Čo by mohlo rýchlo pomôcť? 

Proces získavania všeobecných lekárov do systému vyžaduje dlhodobé opatrenia a zatraktívnenie odboru ako takého nielen medzi študentmi medicíny, ale aj medzi inými špecialistami a laickou verejnosťou. Dôležité je aj vnímanie postavenia všeobecného praktického lekára v laickej verejnosti na rovnakú úroveň, ako iné špecializácie (všeobecný lekár už nie je vypisovač výmenných lístkov a  liekov od špecialistov, máme svoje vlastné a dôležité kompetencie). Aktuálne rastúce kompetencie všeobecného lekára robia z odboru veľmi perspektívnu špecializáciu a na toto by bolo potrebné poukázať v odbornej a laickej spoločnosti. Odbor všeobecné praktické lekárstvo sa za posledné roky najviac posunul dopredu a má oborvskú perspektívu rozvoja aj do budúcnosti. V zahraničí má všeobecný lekár dôležité a nezastupiteľné postavenie a je základným pilierom primárnej zdravotnej starostlivosti.  

  • Ako rýchlo zabezpečiť nových lekárov do odboru?
  1. Rozšíriť informácie o možnosti doplnkovej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo pre už atestovaných lekárov čo najširšie. Vzhľadom na široký záber interných ochorení už v primárnom kontakte je aj z hľadiska odbornosti vysoko hodnotený všeobecný lekár s prvou atestáciou v odbore internej medicíny, alebo anesteziológii, ktorý dokáže poriešiť 90 percent problémov pacientov pri prvom kontakte, alebo opakovaných kontaktoch. (Doplnková odborná príprava pre internistov trvá 6 mesiacov a 2 týždne, pre anesteziologov 9 mesiacov a 2 týždne, viac tu: https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedra-vseobecneho-lekarstva-lf-szu/)
  2. Vytvoriť pracovné miesta už v existujúcich ambulanciách pre matky s deťmi aj na čiastočný úväzok, tj. napríklad na tri dni vtýždni, a umožniť tak pod odborným garantom pracovať a venovať sa zároveň rodine. Výhodou je menšia pracovná záťaž, lepší výkon a lekár nie je ohrozený syndrómom vyhorenia. Nie každý lekár chce zároveň aj vlastniť ambulanciu, nakoľko je tento stav spojený s dodatočnou administratívnou a organizačnou záťažou. Sú lekári a lekárky, ktorí volia možnosť „len sa zamestnať“. Práca na plný úväzok častokrát odrádza ženy s malými deťmi pre pracovné zaťaženie, ktoré nie je kompatibilné s rodinným/ súkromným životom.
  3. Otvoriť možnosť vstúpiť do rezidentského štúdia kedykoľvek a nielen 2 x do roka. Takéto administratívne prijímanie do rezidentského štúdia je pravdepodobne organizačne jednoduchšie, nie však výhodné pre prípadného záujemcu o odbor VL.
  4. Absoutne kľúčové je ale zatraktívniť a ukázať už študentom medicíny v 3. roku štúdia možnosť pracovať v ambulancii a jej výhody. Mnoho študentov má vysnívanú prácu chirurga, kardiológa, rádiológa, atď.... A málo sa rozpráva a informuje o práci v ambulancii všeobecného lekára. 

 MUDr. Katarína Kováčová, MPH, predsedníčka Mladých praktikov

Odporúčané