Preskočiť na obsah

Prelomová terapia pre progresívnu pľúcnu fibrózu

plíce
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv udelil označenie prelomová terapia výskumnému lieku na liečbu progresívnej pľúcnej fibrózy (PPF), ktorým je antagonista receptora kyseliny lysofosfatidovej 1. Označenie bolo založené na údajoch zo štúdie fázy II, ktorá hodnotí novú antifibrotickú liečbu u pacientov s idiopatickou pľúcnou fibrózou a PPF. Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení tak, aby dostávali dvakrát denne perorálne výskumný liek alebo placebo. V kohorte PPF bolo pacientom povolené užívať základné antifibrotiká a/alebo imunosupresíva. U pacientov s PPF znížila skúmaná liečba mieru poklesu predpokladanej usilovnej vitálnej kapacity o 69 % v porovnaní s placebom. Bolo zistené, že liečebný účinok je konzistentný pri užívaní základných antifibrotík alebo bez nich. Miera nežiaducich účinkov bola medzi skupinami podobná.  

Zdroj: https://www.empr.com/home/news/drugs-in-the-pipeline/fda-breakthrough-therapy-bms-antifibrotic-for-progressive-pulmonary-fibrosis/

Zdieľajte článok

Odporúčané