Preskočiť na obsah

Prieskum: Medici s cudzím občianstvom väčšinou plánujú pracovať inde

Foto Shutterstock

Prácu v slovenských zdravotníckych zariadeniach preferuje 78 percent študentov lekárskych fakúlt so slovenským občianstvom. Oproti tomu medzi študentami s iným občianstvom plánuje zostať na Slovensku len 13 percent. Tieto zistenia priniesla spoločnosť HealthCare Institute v medzinárodnom prieskume, ktorý už šesť rokov sleduje postoje medikov na Slovensku a v Českej republike.

Na prieskume spoločnosti HealthCare Institute, ktorý prebiehal formou anonymného štruktúrovaného dotazníka, sa zúčastnilo celkovo 754 študentov 4. až 6. ročníkov štyroch slovenských lekárskych fakúlt. Hlavným cieľom prieskumu pritom bolo zistiť preferencie práce doma a v zahraničí a porovnanie výsledkov v rôznych otázkach priorít študentov na Slovensku a v Českej republike.

Práca na Slovensku je stále atraktívna

Po ukončení lekárskej fakulty chce v tuzemskom zdravotníctve zostať 78 percent súčasných študentov 4. až 6. ročníkov lekárskych fakúlt, ktorí majú slovenské občianstvo (pozri graf 1). Svoj profesijný život by so slovenským zdravotníctvom rado spojilo aj 13 percent študentov s iným štátnym občianstvom.

obrsk

Tu je vhodné spomenúť veľmi významný rozdiel v postoji zahraničných študentov v Českej republike, kde zvažuje zostať 61 percent študentov s iným ako českým občianstvom. Podľa výskumných pracovníkov z HealthCare Institute je toto výrazne ovplyvnené práve slovenskými študentami v Českej republike, ktorí tu chcú zostať. Taký fenomén zahraničných študentov, ktorí by zostávali v mieste štúdia, na Slovensku nie je.

Tých študentov, ktorí plánujú prácu v zahraničí, sa výskumní pracovníci pýtali na dôvod. Najčastejšie uvádzaným dôvodom vycestovania sú lepšie platové podmienky (25 %), lepšie životné podmienky v zahraničí (22 %), ďalej kvalitnejší tréning v špecializačnej príprave (13 %) alebo širšie možnosti uplatnenia v zahraničí, napríklad je odbor v zahraničí lepšie rozvinutý (11 %).

Niektorí z respondentov, ktorých láka práca v zahraničí, sa plánujú po pracovnej skúsenosti v zahraničí na Slovensko vrátiť. Do desiatich rokov plánovaného zahraničného pobytu sa chce vrátiť 51 percent študentov so slovenským občianstvom a 21 percent respondentov s iným občianstvom.

Študenti preferujú fakultné nemocnice

Pokiaľ ide o prax počas štúdia, tak 60 percent medikov dáva prednosť praxi vo fakultnej nemocnici, 23 percent v krajskej či mestskej nemocnici a len 16 percent v súkromnej nemocnici. Zrejmá preferencia fakultných nemocníc je spôsobená širokým spektrom pacientov, výkonov, možností, ale aj celkovo lepším predpokladaným odborným zázemím. Nevýhodou fakultných nemocníc ale môže byť veľká koncentrácia medikov na jednotlivých pracoviskách, čo si myslia predovšetkým tí, ktorí práve z tohto dôvodu preferujú prax skôr v krajských či mestských nemocniciach. Očakávajú totiž, že v nich vďaka menšiemu množstvu medikov budú mať lekári viac času. Tí, ktorí preferujú súkromné zariadenia, veria, že sa počas praxe dostanú k väčšiemu množstvu výkonov a k lepšiemu vybaveniu. 

Preferencia fakultných nemocníc je však u študentov nespochybniteľná a bola zjavná aj v otázkach týkajúcich sa profesijného života po ukončení štúdia.

Kto sa môže tešiť na čerstvú krv?

Celkovo 79 percent oslovených študentov má v pláne po ukončení štúdia poskytovať lekársku starostlivosť v nemocnici či ambulancii. Len pätina potom zvažuje vykonávať lekársku profesiu v kombinácii s nadväzujúcim doktorským štúdiom.

Z hľadiska tuzemského zdravotníctva je tiež dôležitá informácia, do akých typov zdravotníckych zariadení súčasní medici po dokončení štúdia vlastne nastúpia. Podľa zistení spoločnosti HealthCare Institute súčasní medici, ktorí zvažujú prácu na Slovensku, jasne uprednostňujú prácu v nemocnici, kde chce žiadať o miesto až 68 percent študentov. Ambulanciu by za svoje budúce pôsobisko zvolilo len 29 percent študentov slovenských lekárskych fakúlt. Vo fakultnej nemocnici si praje pracovať 63 percent medikov, v krajskej či mestskej nemocnici len 26 percent budúcich lekárov. Záujem o prácu v súkromných nemocniciach je podobne ako v prípade študentskej praxe skôr marginálny – 10 percent.

Zdieľajte článok

Odporúčané